Økologi i landbrugsaftalen betyder fald i fødevareproduktionen

En fordobling af det økologiske areal i landbrugsaftalen skal give en reduktion i klimagasser på 0,5 ton årligt. Forklaringen er en nedgang i produktionen, viser ekspertrapport.

Landbrugsaftalens ambition om at fordoble det økologiske areal vil resultere i en klimareduktion på 0,5 ton årligt – men reduktionen kommer ikke uden pris.

Konsekvensen vil nemlig samtidig være en nedgang i fødevareproduktionen.

Det viser det forskningsarbejde, der ligger til grund for beregningerne.

Fødevareministeriet bekræfter overfor LandbrugsAvisen, at beregningerne bag estimaterne i landbrugsaftalen stammer fra et forskningsarbejde, der blev udarbejdet på Aarhus Universitet i november i fjor.

Økologi giver klimareduktioner målt pr. hektar

Formålet var dengang at estimere, hvordan en øget andel af økologisk jordbrug vil påvirke udledningen af klimagasser per hektar landbrugsjord.

Konklusionen er tydelige klimareduktioner både ved planteavl, kvægproduktion og svineproduktion. Men det fremgår også at forskningsrapporten, at det har en pris, fordi det er 'forbundet med en nedgang i produktionen pr. ha. på mellem 28 og 45 procent.'

"Hvis vi øger det økologisk dyrkede areal i Danmark, så vil arealbehovet alt andet lige også stige. Der skal ganske enkelt bruges mere jord i Danmark for at opretholde samme produktion, dels fordi økologisk jordbrug har en højere selvforsyning med foder og dermed mindre import end tilsvarende konventionel produktion, og dels fordi udbyttet pr. hektar er lavere", lyder det fra seniorforsker Troels Kristensen i en kommentar til rapportens konklusioner.

Professor og institutleder Jørgen E. Olesen siger onsdag til Altinget i et lignende budskab, at der kommer færre dyr i fremtiden, hvis politikerne lever op til landbrugsaftalens ambition om at fordoble det økologiske areal.

"Når man regner med, at en fordobling af det økologiske areal kan føre til en drivhusgasreduktion, skyldes det, at husdyrproduktionen reduceres", siger han til Altinget.

Risiko for øget produktion uden for Danmark

Ifølge rapporten af Aarhus Universitet ser reduktionen ud på følgende måde fordelt på bedriftsformer: 775 kg CO2-ækv. pr. ha. ved planteavl, 3.600 kg CO2-ækv. pr. ha. ved kvægproduktion og 3.700 kg CO2-ækv. pr. ha. ved svineproduktion.

LandbrugsAvisen har de seneste dage forsøgt at træffe seniorforsker Troels Kristensen, der står bag beregningerne, men forgæves.

Men i en kommentar til rapporten, dengang den blev udgivet, sagde han om den problematik, at øget andel af økologisk areal nok vil pynte på det nationale klimaregnskab, men ikke på det globale:

"Man risikerer derfor, at der vil være behov for øget produktion udenfor Danmark, hvis ikke sammensætningen af produktion ændres samtidigt med en omlægning til økologi", fortæller Troels Kristensen.

Emneord

Landbrugsaftale 2021 , Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle