Økologisk frontløber lykkes med pløjefri dyrkning på rækker
Pløjefri dyrkning er svær at kombinere med økologi, fordi det er vanskeligt at styre ukrudtet. Men på Barritskov har de fundet en metode, der virker.

"Vi arbejder på at få en sundere jord med mere kulstof og organisk materiale, hvilket også lagrer CO2. Det spiller dog ikke ret godt sammen med pløjning og harvninger i økologien.

Som økologer kan vi ikke helt undgå at røre jorden, da vi skal have kontrolleret ukrudtet. Men vi kan reducere vores jordbearbejdning så meget som muligt«, fortæller Svend Daverkosen, der er landbrugs- og miljøchef på den økologiske bedrift Barritskov ved Juelsminde.

Her pløjer de stadig omdriftsarealerne, men har en fire hektar stor forsøgsmark, hvor de eksperimenterer med at få pløjefri dyrkning til at lykkes i økologisk grønsagsdyrkning.

»Vores forsøgsmark er ikke pløjet siden 2014. Her dyrker vi grønsager på rækker i bede, som kun gødskes med mobil grøngødning. Det sker to-tre gange gennem vækstsæsonen. Afgrøderne radrenses også«, siger han.

Mobil grøngødning er en græs/kløver/efterafgrøde, der gennem hele vækstsæsonen vokser et andet sted på marken og jævnligt flyttes derhen, hvor det skal gøre gavn.

Nyt MARK udkommer i denne uge: Pløjning, pløjefri eller økologi - hvad er bedst for klimaet?Mark 2. januar · 12:32

Barritskov har eksperimenteret med, hvilke grøngødninger der er bedst, og er landet på en rødkløver/rajgræs blanding, bl.a. fordi den tåler hyppig afslåning.

»Vi dyrker grøngødningen på 25 pct. af arealet og slår den fire-gange gange i sæsonen. Det afslåede græs lægges ud imellem grønsagsrækkerne som gødning og fræses ned i jorden i 3-5 cm’s dybde. Det er et arbejdstungt system, men det virker. Og så gavner det jorden, at der ikke pløjes«, siger Svend Daverkosen.

I starten dyrkede de grøngødning imellem grønsagerne i hvert andet/tredje bed. Men i våde år var det guf for snegle, så det duede ikke, at grøngødningen voksede imellem afgrøderne. Derfor dyrkes det nu hver for sig.

Svend Daverkosen understreger, at det er vigtigt at afslå grøngødningen, når den er maksimalt 20-30 cm høj for at holde den i det vegetative stadie og ramme et C:N forhold på ca. 15. Men så kan man også se gødningsvirkningen på afgrøderne efter kun 4-5 dage.

Læs mere om frontløberen Barritskov og deres klimavenlige tiltag i fagmagasinet MARK nr. 1, der er udkommet i denne uge.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.