Økologisk kraftcenter indviet onsdag

Innovationscenter for Økologisk Landbrug er efter flere års forlovelse mellem landets to store økologiske parter nu indviet. "Jeg blev forelsket, men det tog lidt tid før vi flyttede sammen", sagde en munter Hans Erik Jørgensen ved indvielsen i Agro Food Park.

Et nyt økologisk kraftcenterer er nu klar til at styrke og fremtidssikre økologien.

Indvielsen foregik onsdag på Agro Food Park i lokaler, som er midlertidlige lokaler, indtil man kan rykke over i en ny kontorbygning, der er ved at blive bygget overfor. Bag centeret står de to store økologiske foreninger i landet, L&F Økologisektion og Økologisk Landsforening.

Innovationscenteret har været undervejs i flere år.

Tankerne blev vendt for flere år siden i Herning i en snak med daværende formand for L&F, Martin Merrild, og de to øko-formænd Hans Erik Jørgensen, L&F Økologisektion og Per Kølster, Økologisk Landsforening, fortalte Per Kølster i sin tale ved indvielsen.

Skal vi flytte sammen?

"Det var et langt forspil. Men vi kan nok alle huske, hvordan det er at være forelsket - i sin kone, sine børn og måske sin traktor. Men at jeg også skulle blive forelsket i Økologisk Landsforening? Det krævede, at vi mødes mange gange, og det lange forspil skulle til - men vi ville det gerne, og så er det jo ikke fedt i længden at skulle bo hver for sig. Skulle vil købe eller leje? Vi har fået midler til at flytte sammen, blandt andet fra Finansloven, og så er timingenf altså også helt perfekt nu", sagde en glad og stolt formand Hans Erik Jørgensen ved indvielsen og fortsatte:

"Det nye center være omdrejningspunktet og et kraftcenter for viden. Og dermed også styrke den økologiske landmands økonomiske grundlag, så vi også i fremtiden har et bredt fundament af engagerede, økologiske landmænd og producenter i Danmark".

Innovationscenter for Økologisk Landbrug har fået en bevilling fra Fødevareministeriet. De to organisationer har hidtil haft hver deres afdeling for økologisk landbrugsinnovation. Det er dem, der nu er samlet i det nye innovationscenter.

Bedste og nyeste viden

" Ambitionen for Innovationscenteret er at udvikle fremtidens bæredygtige økologiske landbrug. Det kræver, at første led i kæden – landmanden og landbrugsrådgiverne – har adgang til den bedste og den nyeste viden. Markedet og samfundets krav til fødevarer og til økologi udvikler sig hele tiden, og nye fa muligheder og behov åbner sig. Her skal centerets innovation og viden give svar og vise vejen frem for landbrugets grønne omstilling", siger Helle Borup Friberg, der er direktør i Økologisk Landsforening og formand for Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

"Det nye center bliver et omdrejningspunkt for udviklingen af økologien og et fremtidigt bæredygtigt fødevaresystem, som kan løse nogle af de udfordringer, som vi står over for i dag. Ved at forene faglighederne på tværs i de to organisationer har vi allerede taget det første skridt til gavn for hele værdikæden fra landmanden til virksomhed og forbruger", siger formand for Økologisk Landsforening, Per Kølster.

Centeret blev officielt åbnet af borgmesteren i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard (S).

Faktaboks

Arbejdsområdet er innovation, forsøgsarbejde og vidensudvikling til alle typer af  økologisk landbrugsproduktion indenfor cirkulære fødevaresystemer, dyrevelfærd, klima,  naturindhold, ressourceeffektivitet og økonomisk robuste landbrug.

Centeret har cirka 50 medarbejdere.Bestyrelsen består af: Per Kølster, formand i Økologisk Landsforening, Hans Erik Jørgensen, formand i Landbrug & Fødeva Økologi, Helle Borup Friberg, direktør i Økologisk  Landsforening (formand), Ejnar Schultz, direktør i SEGES, Tom Heron, dir for bæredygtighed i NIRAS, Jakob Sehested, centerleder i ICROFS, Lisbeth Frank Hansen, økologikonsulent, Brian Fruergaa Roed, landmand (næstformand), Ole Nørby, landmand. Kirsten Lund, økologichef i Landbrug & Fødevarer er tilknyttet bestyrelsen som fagekspert.

Regeringen og støttepartierne har på finansloven for 2021 afsat i alt 40 mio. kroner over en fireårig periode til centeret.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle