Økologisk Landsforening glad for sprøjtedyse-lovkrav

Per Kølster, Økologisk Landsforening, er glad for, at afdriftsreducerende dyser bliver et lovkrav.

Økologisk Landsforening glæder sig over flere initiativer i en ny aftale om pesticidforbrug (2017-2021), som regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti i dag har indgået.

Også selvom foreningen gerne havde set endnu flere tiltag, der beskytter drikkevand, fødevarer og natur mod sprøjtegift.
 
Aftalen sikrer bl.a. nye krav til det konventionelle landbrugs sprøjteudstyr. Fremover skal bruges afdriftsreducerende dyser ved efterårssprøjtning med prosulfocarb.

"Det er naturligvis urimeligt, at økologisk frugt og grønt-producenter, der lægger en stor indsats i at undgå sprøjtegift, alligevel rammes af forbruget i det øvrige landbrug. Derfor er vi glade for, at aftalen rummer nye krav til udstyr, der reducerer spredning af giftstoffer. Økologiske fødevarer skal fortsat være giftfri," siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening, i en pressemeddelelse.

I pesticidaftalen står der:

"Hvis der trods dette alligevel findes rester, som giver anledning til tab hos enkelte avlere, er det som set tidligere op til erhvervet at sikre en kompensation."

Formuleringen tager ØL som, at partierne mener, at det konventionelle landbrug kompenserer økologer, der rammes af afdrift.

Svineproducent misser borgmesterpost på Fyn efter vælgerlussing 22. november · 11:27

"Vi er også glade for den brede politisk opbakning til, at det øvrige landbrugserhverv kompenserer økologer for eventuel gentagelse af de forureninger, vi har oplevet med stoffet prosulfocarb de senere år. Forureningen gør vores frugt usælgelig, og det er ikke økologer, der skal stå med denne risiko for tab af høst. De, der bruger midlerne, skal tage et ansvar og kompensere for tab - også hos konventionelle frugtavlere, siger Per Kølster.
 
Der banes også vej for lettere godkendelse af økologers alternativer til de kemiske sprøjtemidler, der bruges i den konventionelle produktion. Det er foreningen også glad for.

Økologi skal bruges mere aktivt til at beskytte drikkevand

Af aftalen fremgår det desuden, at der i 2017 laves en ny handlingsplan for beskyttelse af såkaldte boringsnære beskyttelsesområder – altså de områder, hvor vores drikkevand trækkes op fra undergrunden.

"Der skal lyde en meget stærk opfordring herfra til, at økologi bruges aktivt i den kommende handlingsplan for beskyttelse af arealer omkring drikkevandsboringer. Her er økologi en garanti mod forurening med sprøjtegift. Fødevareministerens Økologisk Erhvervsteam har netop her i april anbefalet, at økologi bruges meget mere aktivt i beskyttelse af drikkevand. Så lad os komme i gang," siger Per Kølster.

Økologisk Landsforening samarbejder i dag med 26 kommuner om brugen af økologi i beskyttelse af drikkevandsarealer. Landmænd med marker i drikkevandsarealer tilbydes omlægningstjek, og mange lægger om til økologi. Allerede i 2013 anbefalede Natur- og Landbrugskommissionen, at Økologisk Landsforenings samarbejde med kommunerne skulle gøres landsdækkende.

"Økologi er en vej til at sikre rent drikkevand af frivillighedens vej," siger Per Kølster.

 

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu