Økologisk Landsforening vil beholde promillefonde på Axelborg

Økologisk Landsforening frygter tung og dyr administration af fondsmidler, hvis promillefondenes sekretariat flyttes til NaturErhvervstyrelsen.

Økologisk Landsforening er stærkt betænkelig ved fødevareminister Dan Jørgensens planer om at flytte sekretariatet for landbrugets promilleafgiftsfonde fra Axelborg til NaturErhvervstyrelsen.

Foreningen frygter, at den nuværende »fleksible og professionelle administration« hos Landbrug & Fødevarer, vil blive erstattet af en bureaukratisk administration med lange sagsbehandlingstider i NaturErhvervstyrelsen.

Det siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

Kredittider koster dyrt

»Det vi frygter er, at hvis sekretariatet kommer over i NaturErhvervstyrelsen, så får vi nogle meget lange kredittider og en langsom sagsbehandling, som bliver risikabelt dyr for os,« siger Per Kølster.

Han grunder sin bekymring på sit »kendskab til, hvordan forholdene er i NaturErhvervstyrelsen«, og de stramninger i forretningsgangene, som han har oplevet i styrelsen de senere år.

»Vi ønsker naturligvis at sikre en administration, hvor vi har råd til at søge pengene,« siger Per Kølster.

Kan koste 800.000 kr.

Økologisk Landsforening har lavet et regnestykke, der viser, at en flytning af fondssekretariatet fra Axelborg til NaturErhvervstyrelsen, vil kunne koste op til 800.000 kr. om året i ekstra omkostninger til renteudgifter.

»Hvor vi med den nuværende fondsadministration har en kredittid på få måneder, har vi i NaturErhvervstyrelsen ofte oplevet, at kredittiderne ved tilskudsprojekter, løber op i langt over et år. Det er en forskel, der er meget bekostelig, og det vil især gå ud over mindre ansøgere,« siger Per Kølster.

Bakker op om andre ting

Han understreger, at Økologisk Landsforening i øvrigt bakker op om fødevareminster Dan Jørgensens ønsker om at styrke »offentlighedens« interesser - bl.a. ved at det fremover skal være fødevareministeren der udpeger fondsbestyrelsernes formand.

Foretræde i Fødevareudvalg

Økologisk Landsforening redegjorde for sine bekymringer ved et foretræde for Folketingets Fødevareudvalg onsdag.

Også Landbrug & Fødevarer var onsdag i foretræde om lovforslaget om landbrugets promilleafgiftsfonde.

»Vi mener, der er tale om et hovsa-forslag« fra fødevareministeren, hvor man uden forudgående politisk debat har lagt op til en række dramatiske ændringer, der giver risiko for, at man sætter hele vores brugerdrevne og uvildige rådgivningssystem over styr,« siger Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Færre vil søge

Lars Hvidtfeldt deler Per Kølsters bekymring for lange kredittider, og er også betænkelig ved, om der i NaturErhvervstyrelsen vil ske ændringer i fondenes »overhead« - det vil sige i opfattelsen af, hvad der kan medregnes som støtteberettigede omkostninger i et tilskudsprojekt.

»Vi frygter, at det dels vil betyde, at tilskudsansøgerne skal have langt flere penge med sig hjemmefra, og dels, at der vil være mange af de nuværende ansøgere, som i det nye regime slet ikke vil være i stand til at løfte de projekter, som de gør i dag.«

Håber på »time out«

Fødevareminister Dan Jørgensens lovforslag har allerede været til første behandling i Folketinget, hvor blå blok har tilkendegivet at stemme imod.

Lars Hvidtfeldt håber derfor, at det faktum, at der almindeligvis er bred, politisk konsensus på området, vil få fødevareminister Dan Jørgensne til at tage en »time out«.

»Hvis Dan Jørgensen har nogen som helst interesse i, at fødevareklyngen fortsat skal kunne udvikle sig og være innovativ og dygtig som hidtil, vil jeg opfordre ham til at tage en time out. Og bruge den til at invitere brugerne af systemet, det vil sige: økologerne, gartneribruget og Landbrug & Fødevarer, til en dialog,« siger Lars Hvidtfeldt.

Emneord

økologi

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle