Økonomi-formand om alvorlig situation: Konkurser kan komme snart

På delegeretmødet 8. november aflægger Anders Harck, formand for sektorbestyrelsen for Økonomi & Virksomhedsledelse, beretning om landbrugets økonomiske situation.

Hvor alvorlig er den økonomiske situation i landbruget?

"Ganske alvorlig for især svineproduktionen og mink. Mælkeproducenter og planteavlere klarer sig rimeligt. Grovfoderet har mange steder kompenseret en del efter regnen, men de lave priser rammer svineproducenter og minkavlere hårdt".

Hvad er symptomerne på den dårlige økonomi?

"Der mangler reinvesteringer, og en del anlæg er slidt ned. Kassekreditterne er snart trukket over, og det kan resultere i en del konkurser i den kommende tid".

Hvad skal man som landmand gøre i den nuværende situation?

"Man må gøre op med sig selv, hvor langt ud man vil lade sig presse. Det bør ikke kun være bankens afgørelse".

Er der nogle, der skal tage tabet og stoppe?

"Der er en gruppe insolvente med løbende likviditetsunderskud og lav effektivitet, som på sigt må tage tabet og stoppe".

Og hvad så med dem, der bliver tilbage?

"Kuren er at få sig polstret bedre og lagt penge til side, når der igen tjenes penge, og før evt. nye vækstplaner realiseres. Og så skal man få tænkt rigtig meget på pensionsindbetalinger".

Hvad er det, de bedste gør, som andre kan lære af?

"De bedste holder fokus på økonomien og bundlinjen. Og de er typisk inddraget i alle processer – herunder også i egen økonomistyring".

Kan man få succes med at passe sit landbrug og lade andre tage sig af økonomien?

"Jeg mener ikke, at man kan eje et stort landbrug uden at interessere sig rigtig meget for sin egen økonomi – man skal have den inde under huden. Det er ikke bare en øvelse, man kan udlicitere. Alle handlinger har økonomisk konsekvens – og investeringsrelæet med, om noget bidrager til bundlinien, skal være slået til 24-7".

Kan man producere sig til god økonomi?

"Der bør være fuld fokus på risikostyring på de dele af bedriften, hvor det kan lade sig gøre at nedbringe risikoen. Vi har specialiseret os helt vildt og så i øvrigt fordoblet produktionen jævnligt på det enkelte landbrug – så vores risikoprofil er meget høj risiko, hvis markedet for smågrise, mælk eller andet pludselig kollapser".

Er der nogle lyspunkter i den nuværende økonomiske situation?

"Ud over de lave renter, er det positivt, at vore virksomheder kan afsætte alt det, vi producerer. Og ved de fleste kriser falder nulpunktet, fordi vi bliver bedre til at udnytte kapaciteten og udlicitere. Men kriser får også gælden til at vokse, så det har en høj pris".

Hvad er dit største ønske til for den økonomiske situation lige nu?

"Landbruget er og vil være et erhverv med stor kapitalbinding, og vi har behov for, at de finansielle markeder for landbrugsfinansiering tør lukke op igen. Sker det samtidig med en forbedring af landbrugets afregningspriser, og bliver vi forskånet for alt for voldsomme udefrakommende stød, vil det kunne være starten på en rigtig positiv ’spiral’".

"Kunne vi eksempelvis få realkreditinstitutterne til igen at fylde mere på landbrug, så kunne cirklen være fuldendt".

Nogle landmænd kan godt tjene penge, selv om der er krise. Skal man bare overlade det til dem at producere?

"Det er jo det, som markedet selv ordner på sigt. Vi skal bare have den positive spiral til at køre for at få markedet til at køre – ellers bliver vi alle sammen tabere på det".

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle