'Ægge' krise her: Historisk stort overskud i Danæg

Danæg-koncernen har i 2015 leveret det bedste resultat i koncernens historie.

Danæg kom ud af 2015 med koncernens bedste resultat nogensinde.

Før skat lyder selskabets resultatet på 33,8 mio. kr. Det er mere end en fordobling i forhold til 2014, hvor resultatet før skat var 15,2 mio. kr. Samtidig steg årets resultat fra 11,8 til 26,3 mio. kr.

”Vi har formået at vende tidligere års udfordringer til en rigtig positiv udvikling i vores produktvirksomheder, som forædler af skal-æg til en række spændende produkter,” siger en tilfreds Jann Dollerup Vig Jensen, der er koncernchef i Danæg Holding A/S.

Resultatet er opnået i kraft af en positiv udvikling i alle koncernens fire selskaber, der både består af pakkerier og produktvirksomheder.

”Vi er blevet mere effektive til at producere i alle selskaberne, og vi har oplevet en stor tilgang af nye kunder i både Norden og på internationalt plan. Således sælger vi i dag vores produkter i over 50 lande, samtidig med at vi har opnået en styrket position på vores primære marked i Norden,” uddyber Jann Dollerup Vig Jensen.

Som en del af den styrkede position i Norden fremhæver han særligt det nye delejerskab af det finske pakkeri og produktselskab Munax OY samt indgåelsen af en strategisk aftale med det største norske selskab inden for ægkategorien, Notura SA.

”Konsolideringen på det nordiske marked vil fortsætte i de kommende år, og Danæg har en klar målsætning om at være aktiv i forhold til enten opkøb eller indgåelse af nye strategiske samarbejdsaftaler,” forklarer koncernchefen.

At handel med æg er en international aktivitet blev understreget i løbet af 2015, hvor fugleinfluenza i Europa og i særdelshed USA førte til store usikkerheder på hele det internationale marked for æg. På trods af udsigten til en gradvis tilbagevenden til ’normale’ tilstande, forventes dog fortsat ustabilitet på markedet i hele 2016.

”Vores setup, med både pakkerier og forædlingsvirksomheder, gør os mindre sårbare over for udsving i priser, fordi vi i princippet både er køber og sælger af råvaren æg. Vi er dog både ydmyge og forsigtige ift. forventningerne til 2016,” siger Jann Dollerup Vig Jensen.

Danæg A.m.b.a. er Nordens største koncern inden for ægbranchen med en årlig omsætning på 1,2 mia. kr. og har cirka 105 andelsejere. 
Koncernen ejer pakkerierne Danæg A/S og Kronägg AB samt produktvirksomhederne Danæg Products A/S og Källbergs Industri AB. 

 

Ticans to slagterier lammet af strejke 21. november · 08:53

Nøgletal for Danæg Holding A/S

Mio. kr.                     2015                    2014

Nettoomsætning    1.187                  1.114

Resultat af primær drift (EBIT)    37,1                     20,6

Resultat før skat     33,8                     15,2

Årets resultat        26,3                     11,8

Egenkapital             190,6                  165,4

Soliditetsgrad            48,7                     50,0

Egenkapitalforrentning     14,8                     8,5

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede     244                      253 

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu