Afrika og Asien er vilde med fjerkrækød

Det amerikanske landbrugsministerium forventer, at den globale import af fjerkrækød stiger med 28 pct. over de næste ti år, svarende til 2 mio. tons. Det åbner for danske muligheder, mener Landbrug & Fødevarer.

Den globale import af kød stiger, og det gælder i høj grad også for fjerkrækød. Baggrunden er primært, at velstanden vokser i udviklingslandene, hvor befolkningstilvækst, indkomststigning, urbanisering og en mere varieret sammensætning af den mad folk spiser, fører til at kødforbruget stiger. Det skriver foodculture.dk.

Ifølge det amerikanske landbrugsministerium kan vi forvente, at det globale forbrug af kød stiger knap 2 pct. pr. år, i perioden 2014-2024. Og da indenlandsk producerede kødprodukter ikke kan dække den voksende efterspørgsel, må kødprodukterne importeres udefra.

50 pct. mere fjerkrækød i 2024

Særligt Afrika og Mellemøsten kommer til at stå for størstedelen af væksten i den globale import af fjerkrækød. Ifølge rapporten vil de to regioners mængde af importeret fjerkrækød stige med over 1,7 mio. tons svarende til 50 pct. og øge deres andel af verdenshandlen fra 46 pct. til 53 pct. i 2024.

Forklaringen er særligt et stærkt voksende befolkningstal og et stigende indkomstniveau sammenholdt med en vedvarende bekymring for fødevaresikkerheden i produktionen af fjerkrækød i disse regioner, hvilket har bremset den indenlandske produktion og dermed øget importbehovet.

Stigende importbehov giver danske muligheder

Fjerkrækød kommer til at bidrage med 36 pct., svarende til 2 mio. tons, ud af den samlede forventede vækst i global import af fjerkrækød, oksekød og svinekød, på 6 mio. tons i perioden 2014-2024. Det er et fremtidsscenarie, der rummer store muligheder for danske fødevareproducenter.

”De danske fødevareproducenter er eksponenter for en høj grad af fødevaresikkerhed og kvalitet, så det er spændende set med danske øjne,” siger Thomas Søby, cheføkonom i Landbrug & Fødevarer til foodculture.dk.

Thomas Søby peger på flere grunde til, at fjerkrækød er populært.

”Fjerkrækød er den kødform folk først får mulighed for at købe, når de løfter sig fra det økonomiske armod og ind i middelklassen. Og så er der ingen religiøse tabuer. Der er ikke nogen befolkninger, der ikke spiser kyllingekød af hensyn til religiøse overbevisninger. Dertil kommer, at det er efterspurgt i de mere modne markeder som Vesteuropa eller USA, hvor fjerkrækød er et godt alternativ for dem, der ønsker magert kød.”

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle