Agrocura: Den lange rente stiger - men olien holder den i skak

Agrocura vurderer: I foråret startede de lange renter med at korrigere op, efter at være blevet presset helt i bund af mismod, deflationsfrygt og pres på kronen. Korrektionen op har gennem sommeren været sat på stand-by, primært som følge af de kraftigt faldende råvarepriser, herunder især oliepriserne. Det har presset de lange renter ned, så tre pct. 30-årigt obligationslån igen er i attraktive kurser.

Af Ole Eriksen, analytiker, Agrocura

Når råvarepriserne (læs: Olien) vender vil der være basis for, at de lange renter fortsætter deres korrektion opad.
Oliemarkedet er under kraftig forandring og ingen kender bunden på olieprisen – nogen taler om 30 dollar og andre 20 dollar. 

OPEC besluttede i december ikke at ændre produktionen, trods de lave oliepriser. Man vil ikke miste markedsandele og der er stort behov for likviditet. Samtidig har USA oplevet stor fremgang i olieproduktionen, og vil måske snart tillade eksport af olie, efter 40 års forbud.

Agrocura vurderer dog at råvarerne generelt bevæger sig på en cyklisk prisbund.  Priserne vil stige igen, da de efterhånden er under kostpris, og desuden begynder centralbankernes hjælpepakker at virke en smule. Hvornår de stiger er dog svært at sige – olieprisen har stor indflydelse og den skal finde sin bund først.

Olieprisen skal nok komme op igen – efterspørgslen er generelt stigende, oliebrønde tørrer ud hvert år og der bliver ikke investeret indenfor oliesektoren. Udbuddet skal ned for at priserne kan komme op – det er en proces der tager tid. Olieprisen vil sandsynligvis vende inden konsolideringen i energisektoren er færdig.

Kraftig korrektion opad i renterne

Efter rentefaldet i 2. halvår kan korrektionen opad blive relativt kraftig, idet mismod og fokus på deflation pludselig vil blive vendt mod inflation i stedet. Desuden kommer der igen fokus på, at de lave energi- og råvarepriser faktisk har en positiv effekt for væksten.

Vores tekniske analyser af de lange renter viser, at renten flere gange hen over efteråret 2015 har ”forsøgt” at fortsætte korrektionen opad, ved brud af et såkaldt Bear-Flag, men gang på gang er blevet holdt nede af de stadigt faldende råvarepriser. Når brud af et Bear-Flag sker, er der basis for en korrektion op i de lange renter på størrelse med den vi så i foråret 2015 – sandsynligvis åbner fire pct. 30-årigt obligationslån igen.

Daka vil med ny kappe sikre bedre kadaverkvalitetSvin 18. januar · 14:57

Agrocura lancerer i denne uge FOCUS, hvor kunder via ny hjemmeside kan få adgang til Agrocura´s nyheder og analyser, herunder de tekniske analyser af eksempelvis renter og råvarer.

Ro på – de korte renter forbliver lave

De korte renter derimod vil forblive uændret i Europa, da ECB har annonceret pengetrykning helt ind i 2017. FED startede renteforhøjelsen i december, men der går nok nogen tid inden de igen tør hæve renten med en kvart – der skal være mere ro på de finansielle markeder, herunder aktier og råvarer. Her bestemmer olien også – udover vækstbekymringer omkring Kina, så er det de kraftigt faldende oliepriser der har skabt uro.

Agrocura tror ikke, at den Europæiske Centralbank (ECB) for alvor kommer i gang med at hæve de korte renter, inden FED stopper med renteforhøjelserne i erkendelse af, at økonomien ikke kan tåle mere. I Danmark derimod kan de korte renter stige en lille smule. Der er blot tale om en normalisering af de negative renter, idet presset på kronen helt er væk.

Vær opmærksom på, at de stigende lange renter kan medføre et massivt pres fra den finansielle sektor om at låse renten – så få aftalt rentestrategien med banken, mens der stadig er ro på renten.

De lange renter kommer ned igen

På et tidspunkt når de lange renter er kommet yderligere op, tror vi markedet vil erkende, at der er en grænse for, hvor højt de lange renter kan være i den nuværende økonomiske situation. Gælden er stadig stor, de gode nøgletal er kunstigt skabte som følge af massiv pengetrykning, og USA præsterer sit maksimale, da de ledende indikatorer ligger på et toppunkt, hvor de normalt vender nedad igen.

I 2017 vil markedet sende de lange renter sydpå, hvilket også vil understøttes af, at den amerikanske centralbank (FED) indenfor overskuelig tid vil stoppe sine renteforhøjelser.

 

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu