Bank: Halvdelen af landbrugsudlån er svage

Nordjyske Bank måtte nedskrive stort på landbrugsudlån i 2015. For landbruget i det nordjyske har det fortsat rigtig svært.

Mere end halvdelen af de penge, som Nordjyske Bank har lånt ud til landbrugserhvervet, er lånt ud til landmænd, der har det økonomisk svært.

Det fremgår af bankens netop offentliggjorte årsregnskab for 2015, der sort på hvidt understreger, at landbruget i det nordjyske er hårdt ramt af krisen.

Det er kreditratingen for banken, der især viser problematikken. Her inddeler banken landmændene efter bonitet - altså økonomisk styrke.

Hele 52 procent af det samlede udlån og garantier til landbrugserhvervet herhjemme viser enten »visse svagheder« (2 procent), »væsentlige svagheder, men uden OIV« (15 procent). Den allerværste kategori, nemlig »med objektiv indkation for værdiforringelse«, hvilket betyder, at en landmand f.eks. har måttet udskyde en betaling eller på anden måde er under hårdt økonomisk pres, udgør hele 35 procent af udlån og garnatier, svarende til 460 mio. kr.

Nordjyske Bank, der fusionerede med Nørresundby Bank fra 31. marts 2015 er udmærket klar over erhvervets udfordringer:

»Landbruget er fortsat det erhverv, der er hårdest ramt. For hele det nordjyske erhvervsliv lå antallet af registrerede konkurser i 2015 på 365, og en stigende del af disse kommer fra landbrugserhvervet. Det er en svag stigning i forhold til 2014, hvor 341 nordjyske virksomheder blev erklæret konkurs. Det er dog vigtigt at notere sig, at der findes mange dygtige nordjyske landmænd med en positiv drift, og Nordjyske Bank vil også fortsat understøtte erhvervets udvikling,« skriver ledelsen i beretningen.

I beretningen understreger bankledelsen desuden, at bankens indtjening fortsat er sund med en basisindtjening på 360 mio. kr. mod 366 mio. kr. i 2014.

Det var håbløst undervejs – nu er nye økoregler godkendt af EU-landene 20. november · 14:07

»Indtjeningen er påvirket af markedssituationen med lave renter samt af stigende konkurrence om udlån, men til gengæld opnår banken en gebyrstigning på 13 procent. Driftsudgifterne og driftsafskrivninger eksklusiv
fusionsomkostninger falder med 12 millioner kroner til 529 millioner kroner som følge af de første fusionssynergier,« lyder det.

Hårdt ramt af nedskrivninger

Nedskrivningerne, som er bankens hensættelse til tab, der kan være på vej, udgjorde hele 206 mio. kr. mod 162 mio. kr. i 2014. Nordjyske Bank konstaterer, at dette tal er »væsentlig påvirket af bankens udlån til primært mælkeproducenter og svineavlere.«

Banken noterer, at man i visse tilfælde har måttet »hjælpe landmænd ud af erhvervet« i 2014, men sætter ikke antal på bedrifterne eller summer på eventuelle tab i den forbindelse.

Kan ikke vælte banken

»Nordjyske Bank stresstester løbende bankens eksponeringer. En stresstest af hele landbrugsportefølje ultimo 2015 viser, at landbrugets aktuelle vanskeligheder ikke kan true banken,« skriver ledelsen i sin beretning.

Selv hvis hele blancodelen af udlånene skulle blive tabt på samtlige landmandskunder, vil banken fortsat have en kapaitalprocent over solvensbehovet.

»Dette scenarie er efter bankens opfattelse ikke sandsynligt henset til, at halvdelen af denne portefølje er uden svagheder«.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu