Danish Agro: Vores gødningssække indeholder det, de skal

Vores gødningssække indeholder det, de skal. Det viser en kontrolvejning, vi har fået foretaget i dag, oplyser direktør Henning Fogh, Danish Agro, efter gårsdagens kritik fra Jysk LandbrugsRådgivning. De to parter mødes i dag kl. 15.00.

I går skød Jysk Landbrugsrådgivning med skarpt mod Danish Agro. Jeres gødningssække indeholder ikke den mængde gødning, de skal, lød anklagen.

Samtidig indikerede Jysk Landbrugsrådgivning, at der var tale om et generelt problem, som Danish Agro ikke tog seriøst.

I dag har Danish Agro foretaget kontrolvejning af 120 tilfældigt udvalgte gødningssække, svarende til i alt 78 ton.

Og kontrolvejningen viser, at anklagerne kan tilbagevises. Test hos kongelig vejer viser nemlig, at Danish Agros gødningsvægte er korrekt kalibreret, fastslår Danish Agro i en pressemeddelelse, som vi gengiver her:

120 tilfældigt udvalgte sække

"Danish Agro har  den 9. marts fået foretaget kontrolvejning af i alt 120 tilfældigt udvalgte gødningssække, svarende til i alt 78 ton.

40 sække a 650 kg pr. stk. fra hver af Danish Agros tre opsækningsanlæg i henholdsvis Aarhus, Kolding og Høng er blevet kørt til Kongelig Vejer og Måler i henholdsvis Aarhus, Kolding og Kalundborg.

I Aarhus og Kolding er det repræsentanter fra Kongelig Vejer og Måler, der stået for den tilfældige udvælgelse af sækkene på Danish Agros lagre. 

Hver sted er det samlede parti på 40 sække blevet vejet og herefter er de 40 sække blevet vejet 10 stk af gangen. 1 sæk skal veje 650 kg, 10 sække skal veje 6.500 kg og 40 sække skal veje 26.000 kg. Vægtene hos de tre Kongelige Vejer og Måler vejer i intervaller a 20 kg.

Resultaterne er som følger:


For vejningerne hos Kongelig Vejer og Måler i Aarhus og Kolding kan det bemærkes, at den samlede vægt, når alle 40 sække vejes på en gang, er mindre end den samlede vægt, når der vejes 10 sække af gangen. Det er kun med til, at bekræfte, at der en vis usikkerhed ved vejninger af store mængder – også selvom det er hos kongelig vejer.

 

 

 

 


Ovenstående omfattende test viser med alt tydelighed, at Danish Agros opsækkede gødning indeholder den mængde varer, som kunderne har krav på. 120 sække a 650 kg. pr. stk. skal veje 78 ton. Den samlede vægt af dagens vejede sække hos Kongelig Vejer og Måler er på 78,1 ton.

 

For gødningssække a 650 kg pr. stk. er Danish Agro rent juridisk forpligtet til at levere en mængde, der ikke må være 2,6 kg højere eller lavere end de 650 kg. Også her viser dagens test, at Danish Agro holder sig så rigeligt indenfor rammerne af lovgivningen.

Danish Agros certificeringer og kvalitetsprocesser

Som ansvarlig for kvalitet og kvantitet i den leverede gødning har Danish Agro en række certificeringer og kvalitetsprocesser, som virksomheden skal leve op til.

Alle Danish Agros vægte, der bruges til opsækning af gødning har et kalibreringscertifikat, som følger EU's bekendtgørelse om måleteknisk kontrolbestemmelser for ikke automatiske vægte.

Ejer af stor maskinstation: »Jeg er ikke som de andre...«Maskiner 19. januar · 09:33

Det skal her nævnes, at Danish Agros vægt i Kolding, som sagen med Jysk landbrugsrådgivning omhandler, blev kalibreret på baggrund af denne bekendtgørelse den 8. februar 2016. Her viste certificeringen fra leverandøren, at vægten fungerede perfekt og var kalibreret korrekt, og der var ingen bemærkninger.

Danish Agro har derudover en række interne kvalitetsbestemmelser, som sikrer, at vi leverer det vi skal. De foreskriver blandt andet, at der skal foretages kontrolvejninger af den opsækkede gødning flere gange hver uge.

Det skal nævnes, at der også er foretaget kontrolvejning af sække fra det parti, som Jysk Landbrugsrådgivning kritiserer, og disse har alle levet op til alle krav om mængde.

Det skal også her nævnes, at opsækning af gødning foregår automatisk. Alle tre opsækningssteder sker vejningen af de enkelte sække automatisk og på to af stederne bliver sækkene også lukket og forseglet af opsækningsanlægget uden menneskelig indblanding.

Uenighed om vægt af sække

Jysk Landbrugsrådgivning har i deres pressemateriale anført, at Danish Agros sække i tom tilstand vejer 2 kg pr. stk. og brugt denne angivelse i deres beregninger.

Den Kongelige Vejer og Måler i Kolding har i dag slået fast, at de to sækketyper, som Danish Agro bruger til opsækning af gødning vejer henholdsvis 1,0006 kg og 1,070 kg.

Den vægt som Jysk Landbrugsrådgivning har brugt ligger dermed 100 % over den faktiske vægt, hvilket giver misvisende beregninger og kun bekræfter behovet for, at der bruges korrekte tal i denne sag.

Møde med Jysk Landbrugsrådgivning

Som sagt stræber Danish Agro efter at levere den korrekte mængde gødning, men der kan opstå fejl. Det er derfor fast praksis i Danish Agro, at der ved tvivlsspørgsmål omkring leverede varer kan foretages kontrolvejning af disse, hvor Danish Agro naturligvis kompenserer for eventuel manglende mængde.

Det har den berørte landmand i nærværende sag også fået tilbudt, men hidtil afvist.

Danish Agro deltager i dag den 9. marts klokken 15.00 i et møde med Jysk Landbrugsrådgivning, hvor nærværende sag skal diskuteres. Det møde blev aftalt mandag den 7. marts.

Det virker derfor påfaldende, at Jysk Landbrugsrådgivning går i medierne med sagen i går den 8. marts. Man kunne næsten fristes til at tro, at det er for at lægge pres på Danish Agro inden dagens møde. Lige meget hvad bevæggrunden er, så møder vi selvfølgelig op og indgår i dialog, som vi hele tiden har gjort.

I lyset af at dagens test af vores udstyr viser, at det fungerer korrekt, vil vi på dagens møde tilbyde følgende løsning i nærværende sag med Jysk Landbrugsrådgivning.

Tilbyder kontrolvejning

Danish Agro tilbyder, at stå for, at der bliver foretaget en kontrolvejning af hele partiet på 155 gødningssække, som den berørte landmand har fået leveret.

Danish Agro afholder alle omkostninger ved denne kontrolvejning, og vil kompensere landmanden for de timer han kommer til at bruge på det. Også Jysk Landbrugsrådgivning er velkommen til, at være med ved kontrolvejningen. Det er vigtigt for Danish Agro, at det er hele partiet, der bliver vejet en gang for alle. Dette er ikke sket endnu.

Til gengæld har der været påstande i medierne om, at der er problemer med hele partiet. Vi kan ikke leve med, at der florerer påstande om, at der mangler 0,72 procent indhold i de sække vi leverer.

Der kan naturligvis altid ske øfejl, så hvis denne kontrolvejning viser et resultat, der afviger udenfor den godkendte kalibreringsmæssige latitude, kompenseres landmanden naturligvis.

På samme måde er det vigtigt for Danish Agro at slå fast, at vi ikke kommer til at kompensere for noget, hvis det baserer sig på vejning med vægte, som landboforeningskonsulenter fra eksempelvis Jysk Landbrugsrådgivning har med rundt til de enkelte landbrug.

Danish Agro har ansvar for de varer vi leverer, og vi kan ikke indgå i en dialog om eventuel kompensation, hvis det baserer sig på data og udstyr, som vi metodisk ikke har indsigt i eller kan stå inde for.

Vi har al nødvendig dokumentation, der beviser, at vores udstyr er korrekt kalibreret. Vi kan ikke leve med, at der er en mistanke om, at vi spekulerer i at levere for lidt gødning. Længere er den ikke," slutter pressemeddelelsen.

 

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu