Danmark lægger pres på EU for bedre dyrevelfærd

Danmark har sammen med Tyskland, Sverige og Nederlandene lagt pres på EU for at få dyrevelfærd højere op på dagsordenen.

EU’s fødevare- og landbrugsministre drøfter i dag et dansk ønske om et fælles europæisk dialogforum for dyrevelfærd på rådsmøde i Bruxelles. Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

I forummet skal både myndigheder, brancheorganisationer, og dyrevelfærdsorganisationer kunne mødes jævnligt og sætte fokus på fælles udfordringer på dyrevelfærdsområdet i EU.

"Vi skal have løftet dyrevelfærden i hele EU. Jeg tror på, at dialog er vejen frem. Ved at samle ikke bare medlemslandene og Kommissionen, men landbrugsorganisationer og dyrevelfærdsorganisationer om samme bord, åbner vi op for en bred dialog, hvor udveksling af viden og erfaringer kan føre til nye ideer og give inspiration til gennemførelse af gode initiativer," siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Dansk dyrevelfærd skal inspirere i EU

Ministeriet oplyser, at Eva Kjer Hansen sammen med sine kolleger fra Tyskland, Sverige og Nederlandene har rejst ønsket om at oprette en EU dyrevelfærdsplatform, og i januar 2016 sendte de fire lande et fælles positionspapir om etablering af en EU platform for dyrevelfærd til Kommissionen.

Video: Sådan klarer dansk verdenspremiere sig på den store sceneMaskiner 17. november · 14:34

"I Danmark har vi i mange år haft erfaringer med at arbejde sammen om at forbedre dyrevelfærden for både produktionsdyr og kæledyr. For eksempel er hesteområdet reguleret i Danmark, modsat i mange EU-lande.  Eurogroup for Animals’ nyeste rapport afdækker, at der netop at er god grobund for dialog på dette område, og vi deler gerne ud af vores erfaringer," siger Eva Kjer Hansen, der vil have fælles høje standarder for dyrevelfærden i alle medlemslandene.

Sundhedskommissæren har allerede meddelt, at han vil arbejde videre med forslaget, hedder det i pressemeddelelsen.
 

 

Faktaboks

- I december 2014 underskrev Tyskland, Nederlandene og Danmark en fælles erklæring omdyrevelfærd, som blandt andet opfordrer Kommissionen til at etablere en EU platform fordyrevelfærd, hvor interessenter kan mødes og sætte fokus på fælles udfordringer pådyrevelfærdsområdet i EU. Siden har Sverige sluttet sig til de tre medlemsstaters opfordring.

- I december 2014 underskrev Tyskland, Nederlandene og Danmark desuden et fælles positionspapir om revision af transportforordningen (beskyttelse af dyr under transport), og i forbindelse med svinevelfærdskonferencen i København i april 2015 udfærdigede og underskrev Sverige, Tyskland, Nederlandene og Danmark et fælles positionspapir om revision af EU-direktivet om fastsættelse af minimumskrav for svin.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu