Dyrlæger i underskud trods tilgang af medlemmer

LVK realiserede i 2015 et underskud på 1,5 million kroner.

En mindre stigning i antallet af medlemmer i LVK og større markedsandele på enkelte fagområder var ikke nok til at afværge et underskud i 2015.

LVK med base i Hobro realiserede et underskud på halvanden million kroner, som bestyrelsen henfører til tab på finansielle poster. I 2014 opnåede LVK et overskud på 509.000 kroner.

Når landmænd klargør maskiner, går det alt for ofte galtMaskiner 16. januar · 12:06

Det fremgik af dyrlægeforeningens regnskab, som blev fremlagt ved LVK’s årsmøde på Sællands Landbrugsskole i Høng.
I følge formand Peter Hjort Jensen har LVK en markedsandel på mellem 20 og 25 procent og har samlet set 2.003 rådgivningsaftaler. 1.195 af rådgivningsaftalerne er indgået på svineområdet, 467 på kvægområdet og resten på mink og en mindre andel på fjerkræområdet.

I følge chefdyrlæge for kvæg i LVK, Kenneth Krogh, opnåede LVK i 2015 en fremgang på både malkekvæg og slagtekalve. Således har dyrlægeforeningens medlemmer på kvægområdet 87.200 malkekøer og 34.000 slagtekalve. Særligt de største kalveproducenter benytter LVK, fortalte Kenneth Krogh ved LVK’s årsmøde.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu