Eva Kjer vil fordoble straffen for dyremishandling

Miljø- og fødevareministeren vil fordoble straffen for mishandling af dyr med ændring af dyreværnsloven. Lovforslag fremsættes i dag.

På trods af den herskende regeringskrise med Eva Kjer i centrum, får miljø- og fødevareministeren alligevel tid til nye lovforslag.

I dag fremsætter Eva Kjer nemlig et forslag til ændring af dyreværnsloven, så mishandling og anden grov uforsvarlig behandling af dyr skal straffes højere, end tilfældet er i dag. Det oplyser Miljø- og fødevareministeriet.

Med lovændringen bliver bøderne større og fængselsstraffene længere.

"Hvis man mishandler dyr, skal det have en konsekvens. I dag er straffen for at mishandle dyr ganske enkelt for lav. Uanset om man holder dyr privat eller i erhvervsmæssig sammenhæng, skal de behandles ordenligt.

Succesfuld maskinproducent udvider stort Maskiner 19. januar · 07:15

Jeg vil med lovforslaget sende et tydeligt signal om, at mishandling af dyr er uacceptabelt," siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

I dag koster det eksempelvis 5.000 kroner i bøde, hvis man udsætter en hund for grov uforsvarlig behandling. Det stiger med lovændringen til 10.000 kroner.

Anden gang, man bliver taget for at udsætte et dyr for samme behandling, koster det i dag 7.500 kroner. Her stiger bøden til 15.000 kroner.

Desuden udvides straframmen for mishandling af dyr fra fængsel i indtil 1 år til fængsel indtil 2 år.   Ændringen af dyreværnsloven skal efter planen træde i kraft den 1. juli i år.

Faktaboks

FaktaLovforslaget indeholder følgende forslag til ændringer til dyreværnsloven:

- Skærpelse af straffene i sager om mishandling af dyr, grovere uforsvarlig behandling af dyr og i gentagelsestilfælde af uforsvarlig behandling af dyr. Fængselsstraffe og bødestørrelser fordobles, dog ikke i visse sager om transport af dyr.

- Generelt blev bødestørrelserne senest skærpet i 2003 og i visse sager om transport af dyr, blev bødestørrelserne yderligere skærpet i 2007.

- Mulighed for udvidet anvendelse af påbud samt mulighed for brug af forbud på dyreværnsområdet. Forslaget skal motivere til bedre regelefterlevelse.

- Ophævelse af kravet om tilladelse til at anvende æglægningsbure. Da al burægsproduktion nu sker i berigede bure, er kravet blevet overflødigt. 

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu