Hvidtfeldt efter dom: Få familiehandlen på plads i god tid

Højesteretsdom om generationsskifte rykker ikke ved gældende praksis for værdiansættelser af ejendomme. Alligevel er det klogt at planlægge familiehandlen i god tid. Det mener Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

»Vent ikke, til det er for sent. Få styr på familiehandlerne, mens du er i levende live.«

Sådan lyder opfordringen fra Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer i en kommentar til en dom om generationsskifte, som Højesteret afsagde i går.

I dommen stadfæster Højesteret i en sag om værdiansættelse af et dødsbo, en kendelse fra Venstre Landsret fra 2015, hvor SKAT fik medhold i, at den såkaldte 15 pct. regel er vejledende og kan tilsidesættes i særlige tilfælde.
15 pct. reglen betyder, at f.eks. børn har kunnet købe forældres ejendom for 85 pct. af den offentlige ejendomsvurdering.

Anfægter ikke praksis

Lars Hvidtfeldt vurderer dog, at dommen i Højesteret ikke er dramatisk, og at den ikke rokker ved den generelle praksis for handler mellem familiemedlemmer med værdiansættelser af ejendomme, der ligger inden for 15 pct.- reglen.

»Det gode ved dommen her er, at den kun forholder sig til den helt konkrete sag. Vi læser derfor dommen sådan, at for handler mellem familiemedlemmer i levende live, gælder den gamle 15 pct. regel stadigvæk.

Forsker: Bier kan lide smagen af pesticid 9. december · 08:30

Og der skal også gælde særlige omstændigheder, som i den konkrete sag, når det drejer sig om et dødsbo,« siger Lars Hvidtfeldt.

»Bevar roen«

Højesteret skriver i den konkrete kendelse bl.a., at anvisningerne i værdiansættelsescirkulæret er »vejledende,« men at »Højesteret finder, at (...) skattemyndighederne skal acceptere en værdiansættelsesforetaget efter 15 pct. reglen, med mindre, der foreligger særlige omstændigheder.«

Derfor tager Landbrug & Fødevarer den nye dom forholdsvis roligt, siger Lars Hvidtfeldt.

»Vi blev selvfølgelig bekymrede, da sagen opstod, fordi vi frygtede, at en afgørelse ville bringe sig som ringe i vandet. Men i og med, at Højesteret har været så præcis i forhold til, at afgørelsen gælder den konkrete sag og ikke udfordrer den generelle regel, er vi mere rolige.«

Lars Hvidtfeldt understreger, at Landbrug & Fødevarer under alle omstændigheder vil følge udviklingen på området tæt.

Faktaboks

Den såkaldte 15 pct.-regel indebærer, at skattemyndighederne normalt vil acceptere den aftalte overdragelsessum mellem »parter, som ikke kan antages at have modsatrettede interesser med hensyn til prisfastsættelsen," hvis overdragelsessummen ikke afviger mere end 15 pct. fra den senest bekendtgjorte årsregulerede kontantejendomsværdi.

15 pct.- reglen er begrundet i, at den offentlige vurdering og efterfølgende årsregulering bygger på gennemsnit og derfor er forbundet med en vis usikkerhed.

Reglen anvendes i praksis først og fremmest ved ejendomsoverdragelser mellem en aktionær og vedkommendes selskab og ved overdragelser, der sker ved arv eller gave.Reglen kan dog også anvendes mellem en ansat og en arbejdsgiver.

Reglen er kun vejledende for skattemyndighederne og kan normalt fraviges, hvor det »klart ville føre til et urimeligt resultat at anvende reglen.«

SKAT udarbejder ikke opgørelser over tilsidesættelser af dødsboers værdiansættelser, men har ved at indhente oplysninger fra sagsbehandlere, der arbejder med dødsboer, identificeret 16 sager i perioden fra 2005 til 20014, hvor SKAT har ændret i værdiansættelsen af et dødsbo.

Kilde: Udskrift af Højesterets kendelse afsagt 8. marts 2016.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu