JH Staldservice lever videre efter konkurs

JH Staldservice A/S’, JH Agro A/S’ og JH BioEnergi ApS føres videre i nyt selskab.

I november gik JH Staldservice A/S’, JH Agro A/S’ og JH BioEnergi ApS’ konkurs efter stor omkostninger i bioenergi-delen.

Nu videreføres aktiviteterne i de tre selskaber i et nyt selskab med en ny investor. Den tidligere direktør og ejer, Ken Hyldgaard, ansættes som direktør i det nye selskab.

"Kurator har i overgangsperioden fortsat driften af selskaberne, hvorfor salg og service overfor kunderne i hele konkursperioden har kunnet opretholdes. Med den nye aftale, der er indgået mellem kurator og en investor, er den fortsatte drift af aktiviteterne i JH Staldservice A/S, JH Agro A/S og JH BioEnergi ApS sikret," skriver de nye ejere.

Fremadrettet vil aktiviteterne blive drevet fra ét selskab, JH Staldservice ApS, med JH Agro og JH BioEnergi som binavne. Virksomheden vil fortsat operere ud fra adressen på Lundholmvej 41, 7500 Holstebro.

Hovedparten af medarbejderne flytter ligeledes med over i det nye selskab, kunder og samarbejdspartnere vil således fra dag ét kunne forvente at få samme høje faglige serviceniveau som tidligere.

"Vi har i overgangsperioden og vil også fremadrettet bestræbe os på, at kunderne ikke føler nogen gener ved overdragelsen, men oplever samme høje kvalitets- og serviceniveau, som har været forbundet med JH Staldservice i generationer," siger direktør Ken Hyldgaard i pressemeddelelsen.

"Vores serviceordning og montører er således til rådighed fra dag ét, og vi kan tilbyde samme produkter inden for fodrings- og udmugningsanlæg, gylle og gårdbiogasanlæg."

Han uddyber over for Landbrugsavisen.dk, at den nye virksomhed har valgt at leve op til alle garantiforpligtelser, som den gamle virksomhed havde.

Nu flytter liften dit redskab sidelænsMaskiner 17. november · 08:50

"Det skal ikke gå ud over nogle kunder," siger Ken Hyldgaard til Landbrugsavisen.dk.

"Den største forandring er, at der med den nye konstruktion er lagt et solidt fundament under virksomheden, idet vi har fået en kapitalstærk investor med tro på virksomhedens langsigtede udviklingspotentiale. Det sikrer os ro til at udvikle forretningen og få afsat en række af de produkter vi har udviklet de senere år inden for gylleforsuring, lugtreduktion og biogas ikke bare i Danmark, men også på eksportmarkederne," siger direktør Ken Hyldgaard.

Landbrugsavisen.dk forsøger at få en kommentar fra Ken Hyldgaard om, hvorvidt garantier følger med over i det nye selskab.

JH Staldservice har siden starten i 1983 arbejdet med salg, service og reparation af fodrings- og udmugningsanlæg, gyllepumper, omrørere, siloer og snegle m.m.

Siden er flere forhandlinger kommet til og sideløbende har virksomheden også udviklet en række egenprodukter, bl.a. automatiserede strømaskiner og miljøteknologier til reduktion af bl.a. lugt og ammoniakfordampning fra landbruget.

Produkterne sælges både som enkeltløsninger og totalløsninger.

Tilføjet kl 11.22 efter interview med Ken Hyldgaard, at det nye selskab overtager alle garantiforpligtelser over for kunderne.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu