Kendt kødkoncern i blodrødt regnskab

Banken og Skare er ikke enige om finansieringen. Derfor giver revisorerne bemærkninger i regnskabet.

Oksekødskoncernen Skare Gruppen fik et særdeles hårdt 2014/15.

Koncernen, der er ejet af Kurt Skare og hans datter Gitte Skare, endte med et underskud på 38,6 mio. kr. Det fremgår af Kurt Skare Holding Aps’ årsrapport, der netop er offentliggjort.

Omsætningen i koncernen faldt med 100 mio. kr. til 1,2 mia. kroner.

»Vi er absolut ikke tilfredse med de røde tal. Forklaringen er sammenbruddet i verdensmarkedspriserne og den geopolitiske situation i Rusland. Dertil kom ophævelsen af mælkekvoten, for selv om det ikke er mælk, vi arbejder med, så kom der væsentlig færre kreaturer til slagtning. Det betød, at råvarepriserne steg for os, mens færdigvarepriserne samtidig var under pres i Europa. Og hvis råvarerne er lige så dyre, som færdigvarerne er, er det svært at tjene penge,« konstaterer ejer Kurt Skare.

Tvivl om banklån

Det er bemærkelsesværdigt, at Skare og dens bankforbindelse stadig ikke er enige om finansieringen af koncernen for det indeværende år. Det har fået revisorerne til at komme med supplerende bemærkninger om virksomhedens fortsatte drift.

Familien Skare skriver i en note til årsrapporten, at det er af mindre betydning.

»Virksomhedens resultater er i det nye regnskabsår forbedret væsentligt i forhold til 2014/15. I forlængelse heraf er der forventning om, at der fra selskabets og koncernens bank gives tilsagn om forlængelse af sådanne kreditfaciliteter, at selskabets og koncernens budgetter for 2015/16 kan realiseres. Ledelsen vurderer sideløbende hermed mulighederne for at fremskaffe kapital på anden vis, bl.a. ved reduktion af selskabets lagre,« skriver familien Skare.

Revisorerne fra Deloitte skriver:

»Koncernens fortsatte drift er betinget af, at koncernen opnår den fornødne finansiering fra banken, og at koncernens budgetter for 2015/16 kan realiseres, herunder at koncernens drifts- og likviditetsmæssige stilling forbedres i løbet af 2015/16. Ledelsen har ved regnskabsaflæggelsen forudsat, at der kan indgås de fornødne finansieringsaftaler med koncernens bank, og at budgetterne kan realiseres. På baggrund heraf har ledelsen aflagt koncernregnskabet og årsregnskabet med fortsat drift for øje. Vi har ikke fundet grundlag for at anlægge en anden vurdering,« lyder det.

Set i regnskabet, så har koncernen ud af en balance på lige knap 500 mio. kr. en egenkapital på 155 mio. kr; altså en soliditet på den gode side af 31 procent. Resten af koncernens finansiering i moderselskabet er dog lagt i kortfristede gældsforpligtelser, hvoraf kortfristet bankgæld udgør 53 mio. kr., mens intern gæld mellem datterselskaberne udgør 148 mio. kr.

Monsanto og Cheminova-ejer vil hemmeligholde laboratorie-test om glyphosat 8. december · 15:22

Skare: Fremtiden er gunstig

Til LandbrugsAvisen understreger Kurt Skare, at virksomheden ikke er i krise.

Umiddelbart lyder det alvorligt, at der bliver rejst tvivl om jeres fortsatte drift?

»Sådan betragter jeg det ikke. Forhandlingerne er ikke færdigafsluttet.«

Så som du ser det, er Skare Gruppen sund?

»Vi har tjent 700 mio. på at handle med kød i virksomhedens historie. Dem har vi ikke spist og drukket op. De er placeret i vores virksomhedsgruppe og bruges til at finansiere vores varelager og andre ting. Vi har kun en beskeden fremmedkapital i vores virksomhed.«

Hvad sker der, hvis banken ikke vil være med?

»Det er et hypotetisk spørgsmål, som jeg ikke har bemærkninger til. Kigger man på gruppens sammensætning, kan man se, at det er hypotetisk.«

Er det noget, der truer virksomhedens fremtid?

»Nej, hvorfor dog det? Vi har normalt ikke røde tal. Og i indeværende regnskabsår får vi heldigvis sorte tal igen. Vores fremtid ser gunstig ud. Vi har blandt andet en fabrik i Christiansfeld, der laver carpaccio og tonnato til eksport. Vi lykkes godt med eksport på vores nicheprodukter, så vi betragter de kommende år som værende gunstige. Jeg kender ikke nogen virksomheder, der ikke forhandler med deres samarbejdspartnere. Der er for mig at se ikke nogen sensationer i dette overhovedet. Som kunde har man også lov at stille krav,« slutter Kurt Skare.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu