Konge af kvægavl får medalje efter 40 års indsats

Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskabs sølvmedalje ”Den fortiente til ære”, blev overrakt i forbindelse med Agro Nord skuet tirsdag den 8. marts.

Den flotte medalje "Den fortiente ære" blev overrakt til Tage Christensen, som gennem  ca. 40 års bestyrelsesarbejde i Vesthimmerlands Kvægavlsforening og efterfølgende i A/S Nordjysk Agrocenter har været en stor drivkraft i udviklingen af kvægavlen i Nordjylland. Det skriver Agro Nord i en pressemeddelelse.

En af de mest synlige og markante udtryk for arbejdet er hans engagement i udviklingen af Danmarks største elitekvægskue Agro Nord med ca. 5.500 besøgende.

Aktiv inden for  kvægavl siden 1970

Tage Christensen har været aktiv inden for kvægavlen siden 1970. Først som afkomsinspektør, siden 1976 som selvstændig landmand og aktiv inden for organisationsarbejde i kvægavl.

I 1977 blev han valgt til bestyrelsen i Vesthimmerlands Kvægavlsforening  og var formand for bestyrelsen gennem flere år.  Vesthimmerlands Kvægavlsforening var en meget effektiv og økonomisk sund forening. Som formand var han med til at lægge grundstenene til de senere fusioner inden for kvægavlsforeningerne.

Han var således bestyrelsesmedlem i Dansire International i 12 år og i Viking Danmark i 2 år.
 
Tage Christensen var blandt initiativtagerne til etablering af A/S Nordjysk Agrocenter, som blev stiftet i 1989. Formålet med selskabet er at drive et agrocenter med dyrskueplads og udstillingshal samt udlejning af bygninger og arealer primært til landbrugsmæssige formål.

Stadig aktiv i bestyrelsen

Tage Christensen er stadig aktiv i bestyrelsen og har været medlem af bestyrelsen i hele selskabets levetid herunder som bestyrelsesformand i perioden fra 1992 til 2010.

Positive vibrationer hos New Holland-forhandler - fik solgt syv-otte traktorer på nippet til overtagelseMaskiner 18. januar · 06:45

Som nævnt har han i samme periode været en hovedkraft i udvikling og drift af AgroNord dyrskuerne, som samler professionelle kvægfolk fra både ind- og udland. 

Han har ligeledes gennem hele perioden været aktiv i planlægning og gennemførelse af dyreudstillingerne i det indendørs dyrskue Kimbrerskuet som hvert år afholdes i oktober.

Den professionelle og faglige indsats i kvægavlsarbejdet og i det organisatoriske arbejde er almindeligt anerkendt fra alle sider.

Men Agro Nord fremhæver også Tage Christensens personlige egenskaber, som er en anden væsentlig årsag til at han har skabt respekt om sin person. Ordholdenhed, humør, konstruktiv tilgang til de opgaver, der skal løses, og gode samarbejdsevner er med til at skabe et godt arbejdsklima i de fora, hvor Tage Christensen er med, skriver Agro Nord i pressemeddelelsen.
 

 

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu