Landdistrikter: Landinspektører kan blive fortid på landet

Med et nyt lovforslag vil praktiserende landinspektører bliver koncentreret i de store byer, frygter Landdistrikternes Fællesråd.

Praktiserende landinspektører bliver fortid i yderområderne.

Det frygter Landdistrikternes Fællesråd kan blive en realitet, hvis de såkaldte ejerskabsrestriktioner for landinspektørselskaber afskaffes. Flere land- og yderkommuner forudser nemlig lavere beskæftigelse og dårligere service som konsekvens af en ny lov, der er i støbeskeen.

Landdistrikternes Fællesråd frygter, at regeringens forslag vil føre til at landinspektørene i yderområderne forsvinder og centreres omkring de større byer.

Stor kinesisk gårdejer i Danmark begæret konkurs 16. november · 11:03

"Vi håber, at regeringen slet ikke vil fremsætte lovforslaget, da det vil have relativt store konsekvenser for yderområderne," siger Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.
 
En af de største bekymringer, Landdistrikternes Fællesråd har, er at centraliseringen af landinspektører i store virksomheder vil svække serviceniveauet i yderområderne.

I dag har Praktiserende Landinspektørers Forening medlemsvirksomheder mere end 140 lokale kontorsteder i hele landet. Men det vil ændre sig radikalt, hvis de nuværende ejerskabsrestriktioner for landinspektørselskaber ændres, mener man i Landdistrikternes Fællesråd.

"De lokale landinspektøreres rolle, som skellets ambassadør, er en garant for uafhængighed, men med det planlagte lovforslag vil dette ændre sig. Jeg tror derudover heller ikke, at en stor rådgivende virksomhed med kontor i Århus vil have det samme kendskab for at løse opgaver i Lemvig, som den lokaltforankrede landinspektør har," siger Steffen Damsgaard.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu