Leverandører før konference: Halm kan skabe 5.000 jobs

Danske Halmleverandører er medarrangør af halmkonference på Christiansborg 25. april, der prøver at give svar på spørgsmålet: Hvad skal halmen bruges til?

Skal overskudshalm skabe 5000 nye jobs i Danmark? Sådan lyder det lovende perspektiv som optakt til halmkonference på Christiansborg mandag 25. april fra kl. 13.00-16.30.

Der er nemlig masser af nye arbejdspladser at hente, hvis man begynder at anvende den uudnyttede halmressource på mere end to mill. ton. I dag pløjes halmen ned, men det Nationale Bioøkonomi Panel har beregnet, at der er 2000-2500 nye arbejdspladser pr. 1 mio. ton halm, der bringes i anvendelse.

Den store udfordring er: hvad skal halmen bruges til fremover, hvordan får vi ressourcen bragt i spil, og har det konsekvenser for jordkvaliteten, hvis vi fjerner mere halm? 

Konferencen er arrangeret af Teknologisk Institut, Danske Halmleverandører og innovationsnetværket INBIOM en konference på Christiansborg mandag den 25. april kl 13-16:30.

Landbrugsstyrelsen glemte at straffe manglende gødningsregnskab 13. december · 13:50

På konferencen leverer centrale aktører deres bud på, hvilke muligheder der er for øget anvendelsen af halm indenfor energiforsyningen (el og varme) samt mere fremadrettet anvendelse til bioraffinering og produktion af biobrændstoffer. Endvidere gennemgår en forsker fra Københavns Universitet mulige konsekvenser ved fjernelse af halm fra landbrugsjorden, og hvilke tiltag, der kan eliminere negative følger.

Indlægsholderne vil også pege på, hvilke politiske tiltag, der evt. skal iværksættes for at bringe den uudnyttede halmressource i spil. Derfor inviteres også Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg, så partierne kan inddrage disse elementer i udformningen af politikken på området. 
 
Blandt indlægsholderne er fmd. for Folketingets Energipolitiske Udvalg Thomas Danielsen (V), vicedirektør Kim Behnke, Dansk Fjernvarme og direktør i Fjernvarme Fyn, Jan Strømvig. For den mere fremadrettede anvendelse bliver der indlæg fra bl. a. direktør Anne-Grete Holmsgaard, Biorefining Alliance og chefkonsulent Bruno Sander Nielsen, Biogas Brancheforeningen.

Program og tilmelding på: https://inbiom.nemtilmeld.dk/20/

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu