L&F skal være med til at rydde op i punktafgifter

Regeringen vil lette erhvervslivet for bøvl ved at sanere i punktafgifterne.

Det skal være lettere og billigere at drive virksomhed i Danmark. Derfor sætter regeringen nu gang i saneringen af punktafgifterne i samarbejde med erhvervslivet, derunder Landbrug & Fødevarer (L&F).

Ifølge Frederik Waaben, skattepolitisk seniorkonsulent glæder Landbrug & Fødevarer sig.

»Vi har længe været fortalere for et eftersyn af de mange dyre og besværlige punktafgifter, vi har i Danmark. Vi har en række forslag til afgifter, der bør justeres eller fjernes helt, og dem ser vi frem til at bringe med ind i Saneringsudvalgets arbejde,« siger han.

Allerede før valget lovede regeringen at gøre det lettere og billigere at drive virsomhed og rydde op i punktafgifterne.

»I de sidste årtier er der indført en række nye punktafgifter. Samtidig har vi afgifter, som har næsten 100 år på bagen. Det er på tide at kigge området godt efter i sømmene,« siger skatteminister Karsten Lauritzen (V).

Sammenhæng mellem formål og administrative byrder

Konkret vil regeringen udarbejde en grundig og tilbundsgående analyse af de eksisterende punktafgifter, der skal danne grundlag for ændringer på afgiftsområdet fremadrettet.

Selskaber sætter sig på griseproduktionen 20. november · 11:13

Det overordnede formål med analysen er at vurdere, om statens indtægter og formålet med de enkelte afgifter står mål med de administrative byrder, som afgifterne især pålægger erhvervslivet.

»Det er virksomhederne, der bærer de administrative byrder ved de afgifter, som vi politikere beslutter. Derfor skal vi selvfølgelig inddrage virksomhederne, når vi kigger afgiftsområdet efter i sømmene. Sammen kan vi finde frem til de bedste løsninger, så det bliver nemmere og billigere at drive virksomhed i Danmark,« siger ministeren.

Indstillet af organisationer

Analysearbejdet vil foregå i en arbejdsgruppe i Skatteministeriet, hvor også Finansministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet deltager.

Samtidig nedsættes et saneringsudvalg, hvor medlemmerne er indstillet af erhvervsorganisationer og brancheorganisationer. Udvalget skal bidrage med rådgivning og input til analysen.

Analysen skal være færdig i 2017 og skal indeholde forslag, som kan gennemføres med det samme. Det vil indgå i regeringens forslag til finansloven for 2018. Samtidig skal analysen indeholde mere langsigtede forenklingstiltag, som kan danne udgangspunkt for fremtidige reformer på området.

Analysen vil ikke omfatte EU-harmoniserede afgifter bortset fra tobaks- og alkoholafgifter. Moms og lønsumsafgiften er undtaget fra analysen, ligesom afgifter på energi og transport er omfattet af andre analyser.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu