L&F vil have Eva Kjer til at tage støttesag op i EU

Landmænd tabte støtte på grund af fejl fra EU-kommissionen.

Lone Andersen, viceformand for Landbrug & Fødevarer opfordrer nu miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) til at forfølge den såkaldte Demmersag hele vejen til EU-kommissionen. Sagen har nemlig forårsaget, at blandt andet danske landmænd er gået glip af EU-støtte, de burde have haft. Det er EU-kommissionen, der ifølge en dom fra EU-domstolen har mistolket reglerne og givet forkert vejledning til medlemslandene, der dermed har afvist ansøgninger.

L&F sendte derfor i denne uge et brev til ministeren om at gøre noget ved sagen.

»Den har efterladt en lang række landmænd med et urimeligt og uforskyldt tab,« siger Lone Andersen.

L&F vil gerne have ministeren til at gøre et stykke arbejde for de landmænd, der siden 2009 er gået glip af støtte. Det er landmænd, der har arealer, hvor hovedformålet ikke er landbrugsmæssigt. Det var nemlig fordi EU-kommissionen og derfor også NaturErhvervstyrelsen sagde, at man ikke kunne få støtte.

Efter møde med kritikere - DanAvl håber stadig 18. november · 10:55

»Vi er glade for, at NaturErhvervstyrelsen genoptager 500 sager, hvor der er givet afslag, men landmændene er jo også gået glip af støtte, fordi de så ikke har søgt de følgende år, og det er ikke rimeligt,« siger Lone Andersen.

Hun peger på, at sagen bliver ekstra alvorlig af, at man som følge af reformen af EU’s landbrugspolitik inddrog de betalingsrettigheder, der ikke blev udnyttet, i 2015. Mange landmænd vil derfor ikke have de nødvendige støtterettigheder til at søge støtte på arealerne i 2016.

Landbrug & Fødevarer mener, der bør kunne tildeles betalingsrettigheder til alle landmænd med arealer, der tidligere har været søgt støtte til, og som vil være støtteberettigede efter den nye regelfortolkning i 2016. Desuden bør der kunne udbetales støtte i perioden fra et areal er blevet underkendt frem til 2016, såfremt arealet fortsat er støtteberettiget.

Det var EU-domstolen, der underkendte EU-kommissionens tolkning og tackling af områderne, der gik glip af støtte.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu