LHNs generalforsamling: Det er et træls politisk spil

Det politiske spil og en afsporet teoretisk diskussion tager over. Hvor blev fornuften og realiteterne af, spurgte formand Jørgen Popp Petersen på LHNs generalforsamling tirsdag aften - samtidig med at der var politisk drama på Christiansborg.

Jørgen Popp Petersens var i sin formandsberetning rundt om mange landbrugsaktuelle spørgsmål, blandt andet den omdiskuterede landbrugspakke:

"Landbrugspakken er et nødvendigt tiltag og udtryk for en regering og minister, der er i arbejdstøjet., "sagde Jørgen Popp Petersen.

Til stor undren tog det politisk en drejning i folketinget midt under generalforsamlingen.

"Som erhverv er det mere end træls at skulle ligge under for et politisk spil og en afsporet teoretisk diskussion, når nu de faktiske realiteter er anderledes og man er enige om målet," sagde formanden.

"Det skriger samtidig til himlen, at landbruget igen og igen gøres til skydeskive i miljømæssige spørgsmål. Det gøres uden hold i en faglig og saglig korrekt virkelighed samtidig med at der - uden at det har en konsekvens - bl.a. er badeforbud for vinterbadere rigtig mange steder, når rensningsanlæg løber over til stor skade for vandmiljø og mennesker."

En anden af formandens fokuspunkter var Landbrug & Fødevarer med bl.a. efterårets medlemsundersøgelse.

"Vi mangler svar fra LF’s primærbestyrelse med hensyn til, hvordan de forholder sig til kritikken i medlemsundersøgelsen. I LHN hjælper vi gerne," sagde Jørgen Popp Petersen:

"Vi ser det også som et fælles ansvar."

Også lov om randzoner og hele forløbet omkring denne var på tapetet hos formanden.

"Hos LHN er vi lykkelige for, at der nu er sat et punktum i den sag, men loven og forløbet er og forbliver i vores øjne en skandale for folkestyret og en skamplet for det danske demokrati," sagde LHN’s formand.

Han satte også spot på økologien, som til stadighed er en vigtig faktor i LHN-huset.

Socialdemokraterne foreslår stor jordreform i Danmark 15. januar · 11:27

"Hos LHN har vi tilgang af øko-landmænd og en høj andel af landmænd, som ønsker at gennemføre et omlægningstjek. Økologien er inde i en god udvikling og som produktion også i mindre grad påvirket af verdensmarkeds tendenser og dermed måske mere stabil.

Som forening og rådgivningscenter har vi et succesrigt år bag os med flere medlemmer, flere kunder og flere stærke kompetencer i LHN huset.

Vi er inde i en god og stabil udvikling ikke mindst forretningsmæssigt, hvor LHN’s medarbejdere med direktør Tage Hansen for bordenden har leveret endnu et flot resultat," sluttede Jørgen Popp Petersen.

Vejen frem for dansk landbrug

Efter generalforsamlingen bød aftenen på to spændende indlæg under overskriften ”Vejen frem for dansk landbrug” med indlægsholderne Povl Fritzner, formand for Østlige Øers Landboforeninger og Søren Christensen, formand for Vestjysk Landboforening.

Begge indlæg handlede i høj grad om, hvordan dansk landbrug kan finde en vej igennem den meget svære tid, en meget stor del af erhvervet går igennem lige nu - mere end egentlig hvad vejen frem er for dansk landbrug. Vi er på rette vej - de danske landmænd gør det godt med en høj standard hele vejen rundt, men rammevilkårene er svære.
Hvordan kan vi finde en vej igennem? Nogle gør det ved at se på og udnytte alternative produktionsmuligheder og finansieringsformer. Også her kan der være muligheder for de unge kommende selvstændige landmænd – de skal tro på det.

L&F er uundværlig

Også Landbrug & Fødevarer var et tema i indlæg og debat.

Hos indlægsholderne var der enighed om, at vi ikke kan undvære L&F – de gør et stort og uundværligt stykke arbejde. De skal dog blive bedre til at kommunikere med deres medlemmer og finde veje til at vise deres opbakning, når der er stor brug for det i baglandet – hos deres medlemmer og de lokale foreninger.

De skal også blive bedre til at bruge baglandet i deres kommunikation. Et bagland, som også skal være sig bevidst, at det spiller en kæmpe rolle i forhold til at skabe positiv synlighed omkring dansk landbrug og vise opbakning til de politikere, som arbejder for bedre rammevilkårene for dansk landbrug.

Der var stor opbakning til Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen fra hele salen på en aften, som tog en drejning på Christiansborg, som nok de færreste havde regnet med. 

På LHNs generalforsamling deltog ca. 100 medlemmer og gæster fra både Danmark og Tyskland.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu