Midt-Vest familiebrugere slanker bestyrelsen

På generalforsamlingen i Familielandbruget Midt-Vest på Heden & Fjorden i aftes vedtog de omkring 25 fremmødte at skære bestyrelsen ned fra de nuværende 9 til 7 medlemmer.

Antallet afspejler, at der samtidig kunne konstateres en mindre nedgang i antallet af medlemmer, ligesom det forventedes, at det ville være nemmere at skabe enighed med færre medlemmer.

På vegne af formand aflagde Flemming Merrild årets beretning, der til dels blev præget af den usikre situation omkring miljø og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

"Lige nu ved vi ikke, om vi er købt eller solgt, sagde Flemming Merrild, der ellers havde været glad for en minister, der havde den falige indsigt i landbruget og har forsøgt at "vende skuden" og blandet andet har saneret kraftigt i regler og  en række forhold, som har været en torn i øjet på landbruget.

Han mener, at meget af den aktuelle ballade skyldes af Konservativt Folkeparti er blevet "tøsesure".

Han glædede sig dog over, at regeringen og blå bloks landbrugspakke med 16 punkter ser ud til at blive vedtaget under alle omstændigheder.

Byrådskandidater siger ja til flere vindmøller 19. november · 11:32

Beretningen rummede også en gennemgang af årets sociale aktiviter, der blandt andet har omfattet markvandringer og deltagelse i Aulum Dyrskue.

Mindelegat til familien Kristensen

En rørt og overrasket Preben Kristensen fra Bording modtog sammenmed hustruen Bente og sønnen Søren på generalforsamlingen Flensborgs Mindelegat.

I begrundelsen nævnte Flemming Merrild Preben Kristensens aktive liv inden for organisationsarbejdet. Han har således blandt andet været formand for Ikast Familielandbrug frem til fusionen til Familielandbrug MidtVest i 2008.

Han er i dag også næstformand i Familielandbruget Vest og bestyrelsen for Heden & Fjorden.
 

Genvalg til formand og bestyrelse

Der var genvalg til formand Birger Jensen og  til Flemming Merrild, Martin Alstrup og Anton Rasmussen i bestyrelsen.
 
 

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu