Ny landbrugsfond vil presse banker

Vækstfonden vil stille krav til uholdbar gæld og det samlede renteniveau, når de forhandler med banker og landmænd.

Det er ikke en gavebod til bankerne, når den nyetablerede fond, Dansk Landbrugskapital, stiller med i første omgang en milliard kroner i ansvarlig lånekapital til dygtige og effektive, men gældsplagede landmænd.

Det fortæller Rolf Kjærgaard, investeringsdirektør i Vækstfonden, da Landbrugsavisen.dk spørger, hvad det nye hvordan det nye produkt konkret vil se ud. Det er Vækstfonden og deres landbrugsteam, som skal administrere fonden.

For bankerne er incitamentet, at de får et bedre aktiv, fordi landmanden bliver et bedre aktiv for banken - til gengæld stiller Dansk Landbrugskapital krav til "håndtering" af eksisterende gæld - og renterne, som banken kan opkræve.

Hvilken type lån?

Der vil være tale om ansvarlig lånekapital, som er en form for "hybridprodukt", der hverken er ejerskab eller lån, men en ting midt imellem.

"Landmand vil se det som et lån, og banken vil se det som egenkapital," fortæller Rolf Kjærgaard om styrken ved lånet.

Der vil være tale om yderste finansiering - det vil sige, at Dansk Landbrugskapital mister deres penge før banken.

Beløb og afvikling

Der er ingen beløbsgrænser, men en forventning om lån på cirka 5-10 mio. kr. Der vil ikke være faste løbetider for afvikling, men man forventer løbetider på op til otte år.

Hvad kan man låne til?

Rolf Kjærgaard fortæller, at Vækstfonden er åbne over for, hvad de nye lån kan bruges på - bare der er tale om investeringer. Han nævner som eksempler køb af ny ejendom eller bygning af nye bygninger.

"Vi er meget åbne for hvilke formål, man kan låne til, så længe det forbedrer landbrugets rentabilitet," siger Rolf Kjærgaard.

Friland: Mere økokød presser nu priserne 23. november · 05:00

Hvem kan låne?

Landbrug, der drives effektivt, men har en høj gæld. Vækstfonden vil kigge på nøgletal fra produktionen, eksempel ydelsen, men også dækningsbidrag.

Fonden ser også på ejendommens "historik" for at vurdere, hvorvidt der er et fornuftigt perspektiv i at låne penge ud til landbruget.

Renten

Renten vil være individuelt forhandlet, men Dansk Landbrugskapital har meldt ud, at den vil ligge omkring 10 procent. Til gengæld stiller banken krav om den rente, som banken kan opkræve, så det samlede renteniveau på finansieringen - realkredit, bank og ansvarlig lånekapital - ender på omkring fem procent.

"Vi stiller krav om en samlet finansieringsløsning," understreger Rolf Kjærgaard.

"I stedet for at have fokus på renten på den yderste krone, så bør man have fokus på den samlede finansieringsløsning," siger han.

Han forventer, at banker vil acceptere krav til deres renteindtægt, eftersom Dansk Landbrugskapital tager den yderste risiko, hvorved bankens udestående beskyttes bedre.

Eksisterende gæld

Hele konceptet går på, at Dansk Landbrugskapital yder lån til tungt forgældede landbrug. Men der er grænser. Dansk Landbrugskapital vil kun stille med ansvarlig lånekapital i et omfang, deres beregninger bekræfter realistisk kan serviceres. Hvis banken har ekstra gæld, så må den "håndteres", siger Rolf Kjærgaard.

"Det kan være en akkord, indefrysning eller konvertering af gæld. Det er bare eksempler," siger Rolf Kjærgaard.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu