Oprør over sen støtteudbetaling i Sverige

26.500 svenske landmænd må vente på EU-støtte, nogle må vente til så sent som til november,

Landmænd, der vender hver en øre, må nu samtidig se langt efter den landbrugsstøtte, de egentlig skulle have udbetalt for sidste års støtterunde.

Det skriver ATL.nu.

I alt må 26.500 landmænd vente på støtte. De svenske myndigheder forventer at udbetale de sidste midler fra sommeren 2016 frem til november.

Det forsinkede beløb, der blandt andet dækker over økologistøtte, er på 350 mio. svenske kr. Det er knap fire pct. af det samlede støttebeløb på 9,3 mia. svenske kr. Til sammenligning mangler 660 landmænd at få udbetalt EU-støtte i Danmark, og halvanden pct. af det fulde støttebeløb er endnu ikke udbetalt.

Godsejer ser ny teknologi som et kravMaskiner 18. januar · 12:06

ATL.nu skriver, at den politiske beslutning om udbetalingen af støtte - efter EU reformerede landbrugsstøtten for 2014 til 2020 - først blev truffet sent i Sverige.

Jordbrugsverket - Sveriges svar på NaturErhvervstyrelsen - oplyser, at deres første prioritet var at få udbetalt den direkte arealstøtte, der på nuværende tidspunkt er udbetalt. Andre typer støtte, eksempelvis økologistøtten, kom bagerst i køen.

Den svenske landbrugsorganisation LRF afviser kritik af, at de ikke har klaget over de sene støtteudbetalinger. De siger, at de allerede sidste år - inden problemerne var tydelige - har gjort en indsats for at få fart på udbetalingerne.

 

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu