Stor bank bløder på landbrug - taber 367 mio. kr.

En af landets største långivere til landbruget fordoblede tabene på landbrug i 2015.

Landbrugserhvervet giver i disse år mange grå hår på direktionsgangene i den danske finansverden. Også i Jyske Bank, hvor der ikke lægges fingre imellem i beskrivelsen af erhvervet i den netop offentliggjorte årsrapport:

»Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri er koncernens mest risikofyldte branche målt ved nedskrivninger i procent af udlån og garantier. Det er særligt segmenterne mælkeproducenter og svineavl, som er udfordret, og situationen for segmenterne er yderligere forværret som følge af faldende afsætningspriser, forlængelsen af handelsboykot fra Rusland og overkapacitet på grund af ophævelse af mælkekvoter,« lyder det i regnskabet fra topchef Anders Dam.

Jyske Bank, der er sjettestørst i landet, når det gælder det samlede udlån til landbruget, endte med et samlet resultat før skat på 3,2 mia. kroner, og en pæn vækst på hele 19 procent i indtægterne til banken.

Landbrugets udfordringer med lave priser tynger dog i en vis grad regnskabet.

Fordobling i tabene for »de grønne slagtere«

Ser man på de endelige tab, så skete der mere end en fordobling fra 2014 til 2015 til 367 mio. kr, alene på landbrug.

Heraf stod mælkeproducenter for langt den største del; nemlig 212 mio. kr, mens svineproducenter var skyld i 117 mio. kroners tab for banken.

Socialdemokraterne foreslår stor jordreform i Danmark 15. januar · 11:27

Dermed udgjorde landrbuget en forholdsvis markant andel af bankens samlede tab for hele året på i alt 943 mio. kr., når man tænker på, at landbrugsudlån kun udgør 5 procent af det samlede udlån i pengeinstituttet.

For nogle år tilbage gik Jyske Bank i visse kredse under øgenavnet »de grønne slagtere«, fordi de ifølge rygterne i højere grad end andre banker tog konsekvensen af nogle landmænds dårlige økonomi og lukkede eller solgte bedrifter. Det betyder dog ikke, at banken nu går fri af landbrugets krise.

Ser man på nedskrivningsprocenten; altså hvor stor en andel af bankens udlån til en bestemt kundegruppe, der har så dårlig økonomi, at banken må hensætte penge til forventede tab, er nedskrivningsprocenten på mælkeproducenter helt oppe på 41 procent af de samlede udlån og garantier. For svineavl gælder det 33 procent.

Ser man på udviklingen fra 2014 til 2015, er der sket en forværring for begge grupper samlet fra 29 procent til 37.

Kigger man på nedskrivningerne, så faldt bankens samlede nedskrivninger markant, på grund af en generel bedring hos kunderne.

Saldoen for ledelsesmæssige skøn af nedskrivninger ved udgangen af 2015 var på 462 mio. kr.. Heraf udgjorde landbrugets andel 285 mio. kr. 

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu