Vejle-Fredericia Lbf.: Vi har ydet vores til miljøet de sidste 20 år

Erhvervets udfordringer kommer til debat på generalforsamling i Vejle-Fredericia Landboforening den 14. marts.

I en tid, hvor den økonomiske situation er meget anstrengt i landbrugserhvervet, giver landbrugspakken anledning til optimisme.

Det siger formanden for Vejle-Fredericia Landboforening, Nis Hjort, forud for foreningens generalforsamling på Hotel Munkebjerg den 14. marts.

"Landbrugspakken får stor betydning for dansk landbrug, fordi landbruget fremover skal reguleres efter lokale forhold i stedet for modelberegninger, der ikke tager hensyn til planternes behov og jordens robusthed. Det er ikke uvæsentligt, at vi får rammevilkår som gør, at vi kan optimere på vores bedrifter.

"Men dét, der for alvor skal til for at redde den animalske produktion i den nuværende situation, er prisstigninger på mælk og kød.

Prisniveauet er nu så lavt, at det for de fleste er nærmest umuligt at få det til at løbe rundt, og det er et kæmpe problem, som desværre betyder, at mange må forlade erhvervet.

Mere miljøvenligt

Nis Hjort påpeger, at landbruget gennem de sidste 20 år har opnået en større produktion med et mindre input, både når det drejer sig om kvælstof og energi.

"Vi har effektiviseret og gjort vores produktion bæredygtig på energieffektivitet og ressourceudnyttelse, og dermed opnået en mere miljøvenlig produktion. Aktuelle målinger på drænvand viser, at vi er på rette vej. Derfor er landbrugspakken helt på sin plads, men den får ikke alt til at ændre sig her og nu.

Stor maskinforretning stolt af førstepladsMaskiner 18. januar · 15:20

"De ændrede betingelser vil dog give erhvervet nogle muligheder, hvor landmændene kan optimere inden for nye rammer, og samtidig er der sat midler af til kompensation til de landmænd, der ikke kan få mulighed for at drive intensivt landbrug.

En række landbrug vil ændre sig fra at være produktionsejendomme til at være naturejendomme," påpeger formanden.

Indlæg ved borgmestre

Forud for generalforsamlingen kl. 19.30 er der fyraftensmøde med politiske samarbejdspartnere kl. 16.30, her er medlemmerne også velkomne. 

Der er indlæg ved borgmestrene Kirsten Terkilsen, Hedensted, og Arne Sigtenbjerggaard, Vejle. Borgmester Jacob Bjerregaard, Fredericia, var også indbudt, men kan ikke deltage.

Borgmestrene taler om samspillet mellem landbrugserhvervet og kommunerne, lokale arbejdspladser og kommunens velvillighed til samarbejde med landbruget.

"Vi er meget afhængige af at have et godt samarbejde med kommunerne, og vi ser frem til at høre nærmere om, hvilken strategi kommunerne har for erhvervsudvikling, herunder landbrug, samt miljø," siger Nis Hjort.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu