ØL: Økologer betaler for landbrugspakken

Konventionelle kan bruge mere gødning, bl.a. fordi det økologiske areal vokser, mener Økologisk Landsforening.

Væksten i det økologiske areal er én af forudsætningerne for at lempe kravene til det konventionelle landbrug i landbrugspakken. Men det er kun de konventionelle, der får økonomisk fordel af pakken.

Det fastslog Mads Helms, næstformand i Økologisk Landsforening på generalforsamlingen fredag med en vis harme.

”Hvis vi skal have fair konkurrence mellem økologi og konventionelt landbrug og lade økologien være markedsdreven, så bør det konventionelle landbrug og dets forbrugere selv betale alle omkostninger ved at dyrke arealerne med mere gødning og pesticider hektar for hektar. Hver produktionsform og hvert landbrug må svare sine egne omkostninger,” sagde han.

Han mener, at en landbrugspakke med ensidigt fokus på højere udbytter, mere kvælstof og flere husdyr er umoderne. Til en fremtidsrettet forretningsmodel for dansk landbrug hører, at mange mål skal forfølges samtidig.

”Det er det økologien er født til, og derfor skal økologien ligestilles og sidestilles - og fremmes som et markant mål for at sikre fremtidens sunde fødevareproduktion,” sagde han

Mads Helms sammenlignede landbrugspakken med ”Kejserens nye klæder” og en tikkende bombe under dansk miljø- og landbrugspolitik.

”Hvis regeringen får ret i sine forventninger til, at en målrettet regulering er på plads om tre år, så kommer den til den tid sidende regering til at gå ud til alle landmænd med sårbare jorde og fratage dem de gødningsrettigheder, de nu har fået med Landbrugspakken. Ingen kender udformningen af eller omkostningerne ved målrettet regulering ordentligt. Og så forholder den sig kun til kvælstof. Men hvad med fosfor, jordens kulstofindhold, anvendelse af pesticider, naturen i landbrugslandet og klimagasser fra øget gødskning?,” spurgte han.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle