ØL: Behov for politisk hjælp til tørkeramte landmænd

Økologisk Landsforening støtter Landbrug & Fødevarers opfordring til yderligere politisk handling til gavn for tørkeramte landmænd.

Efter en travl sommer, hvor det er lykkedes af finde politisk støtte til flere tiltag, der hjælper tørkeramte økologer, bakker formand for Økologisk Landsforening, Per Kølster, stærkt op om Landbrug & Fødevarers arbejde med politiske initiativer, der gavner alle landmænd.

- Tørken rammer alle landmænd. Det er en svær, fælles udfordring og en fælles sag. Vi bakker klart op om den hurtige handling fra Landbrug & Fødevarer ift. tiltag, der skal gavne alle landmænd. Vi vil samtidig gå i dialog med politikere, L&F og markedsaktører om andre tiltag, der kan hjælpe i hele landbruget og adressere områder, hvor økologer er særlig ramt, siger Per Kølster, som bl.a. nævner økologers afhængighed af græsningsarealer til udegående dyr. 

- Vi kvitterer samtidig endnu engang for politisk støtte fra Regeringen, DF, og S til her-og-nu-løsninger for især de økologiske husdyrbrug, som mangler græs på marken. Tilladelse til brug af omlægningsafgrøder, som er dyrket økologisk, gavner også bredt blandt økologer. Men der er behov for yderligere handling - ikke mindst for planteavlere - for at skabe ro og styrke tro på fremtiden, siger Per Kølster.

Baglandet spiller ind med idéer

Økologisk Landsforenings brancheudvalg og bagland har hen over sommeren spillet ind med flere andre forslag til at afhjælpe situationen i hele landbruget og hos økologer. 

- Der er mange gode forslag til, hvordan markedsaktører, banker og politikere i højere grad kan tage medansvar for de omkostninger, som følger med tørken, og som ellers ville ligge hos landmanden alene, siger Mads Helms, næstformand i Økologisk Landsforening, og fortsætter: 

- Disse forslag skal hjælpe på likviditet, fodersituationen og bidrage til dækning af tab, og vi går nu i dialog med politikere og markedsaktører.

Landmænd skal have tryghed ift. bank og likviditet

Foreningen mener, at bankerne skal vise fleksibilitet og tænke langsigtet ved at stille likviditet til rådighed for deres tørkeramte kunder. Samtidig skal der vises tilbageholdenhed ift. påbegyndelse af konkurssager, hvor tørke spiller en rolle - mens vi venter på politikerne.  

Foreningen vil arbejde for afdragsfrihed via en ordning for statsgaranteret kreditforeningslån, som det skete med tørkelån i 1992. Det vil muliggøre afdragsfrihed, f.eks. de næste to år, på alle realkredit- og banklån, hvor der gives statsgaranti på det skyldige beløb.

Regeringen kan også direkte afhjælpe alvorlige likviditetsproblemer som følge af tørken. Regeringen har afvist tidlig udbetaling af landbrugsstøtte til alle landmænd. Økologisk Landsforening beklager dette og forslår at støtte til miljøordninger, herunder økologi, kan fremrykkes for at hjælpe landmænd med likviditet.

Markedet og kommuner kan hjælpe

Økologisk Landsforening vil desuden gå i dialog med markedsaktører, især detailhandelen, om mulighed for at markedet tager et medansvar ift. den belastning, som tørken udgør for landmænd. 

- Helt konkret efterlyser vi hos vores partnere i detailhandelen, aktører som vil samarbejde om lancering af et mindre ”tørketillæg” på økologiske varer, hvor midlerne går direkte til de tørkeramte økologiske producenter. Vi tror, at mange af vores danske økologiske forbrugere vil kunne acceptere et pristillæg ift. klimabetinget tørke i landbruget, siger Mads Helms.

Dertil foreslår Økologisk Landsforening, at alle kommuner stiller alle naturplejekrævende arealer til rådighed for afgræsning.

Styrket samarbejde

Samarbejde er vejen frem, påpeger Per Kølster.

- Vi bakker op om de lokale samarbejder, der også kan sikre overblik over tilgængelighed af foder lokalt, og at alt tilgængelig økologisk foder udnyttes. Alle forslag til, hvordan de yderligere kan styrkes, skal vi nok handle på.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle