Østdanske landmænd: Mink-skandale bør afdækkes ved rigsretssag

Advokatundersøgelser og kommissioner er ikke tilstrækkelige til at afdække mink-sagen, mener Povl Fritzner og Poul Henrik Prahl på vegne af østdanske landmænd.

Advokatundersøgelser og kommissionsundersøgelser slår ikke til, hvis der skal skabes fuld klarhed over den proces, der har ført til nedlukningen af det danske minkerhverv. En rigsretssag er "desværre nødvendig".

Det mener Povl Fritzner og Poul Henrik Prahl, Gefion, hhv. regionsformand i L&Fs region øst og suppleant for samme. Det skriver de i et debatindlæg "på vegne af de østdanske landmænd".

Et sort kapitel

I debatindlægget betegner de to udslettelsen af det danske minkerhverv som et sort kapitel i Danmarkshistorien, hvor magtfuldkommenheden er steget ikke bare statministeren men hele regeringen til hovedet, og hvor "folkesundhed" i processen er blevet "et password" til at gennemføre ulovligheder og overtræde selve Grundloven.

"Med et pennestrøg, eller rettere ét pressemøde blev en hel produktionsgren og generationers livsværk udslettet. Det er fuldstændig ufatteligt, at det kunne ske i Danmark. I virkeligheden er det så stor en tragedie, at vi næsten savner ord", hedder det i indlægget.

Magtens tre-deling

I følge de to østdanske landmænd er Grundloven overtrådt i og med, Grundlovens princip om magtens tredeling er overtrådt.

"Tredelingen af magten er vedtaget for at undgå, at magten samles ét sted med risiko for magtmisbrug. Vi synes, at minksagen med al tydelighed viser et misbrug af magt".

De to argumenterer videre for, at det efter grundloven er ministrene i regeringen, der er ansvarlige for regeringsførelsen. Overtrædes ministeransvaret, kan det som yderste konsekvens føre til, at der gennemføres en rigsretssag. Det bør være tilfældet her, mener de.

Rigsretssag nødvendig

For at genopbygge tilliden til Grundloven, Folkestyret og de demokratiske processer, skal der ryddes helt op og forløbet fuldstændig optrævles.

Her vil advokatundersøgeler og kommissioner ikke være tilstrækkeligt, da forløbet allerede er "alt for præget af selvmodsigelser, undskyldninger, hukommelsessvigt, fortielser, ansvarsforflygtigelse, magtmisbrug og foragt for lovgivning, for Folketing og for det aflivede minkerhverv.

"En rigsretssag er dersværre nødvendig", tordner Povl Fritzner og Poul Henrik Prahl, hhv. regionsformand i Landbrug & Fødevarers Region Øst og suppleant for samme.
 

Faktaboks

Kort om Rigsretten

  • Rigsretten er en dansk domstol, der behandler og afsiger domme mod ministre, der er tiltalt for ulovlig embedsførelse.
  • Retten består af indtil 15 højesteretsdommere, udvalgt efter anciennitet, samt samme antal medlemmer, udpeget af Folketingets partier blandt personer udenfor tinget.
  • Rigsretten blev etableret ved Grundloven i 1849.
  •  Rigsretten kan kun behandle sager vedrørende ministerens embedsførelse. 
  • I Rigsrettens historie har den behandlet fem sager, der har ført til to domfældelser.
  •  I 1910 blev fhv. indenrigsminister Sigurd Berg idømt en bøde for at have forsømt tilsynet med Den Sjællandske Bondestands Sparekasse, som justitsminister P.A. Alberti var formand for, og i 1995 blev fhv. justitsminister Erik Ninn-Hansen idømt fire måneders betinget fængsel for sin rolle i Tamilsagen.
  • Kilde: Wikipedia 

Emneord

coronavirus mink

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle