Østlige Øers Landboforeninger synger sin svanesang - årsmøde kan blive det sidste

Nye vedtægter vil betyde, at  Østlige Øers Landboforeninger ophæves i sin nuværende form. I stedet skal et fælles østdansk koordinationsforum give én samlet stemme fra de østdanske landboforeninger.

Når Østlige Øers Landboforeninger i dag afvikler det 27. årsmøde,  bliver det formentlig det sidste i organisationens historie. 

Det fastslog ØØL-formand Povl Fritzner, da han i dag aflagde beretning på årsmødet.

"Det er i år 27’ende gang, at vi holder årsmøde i Østlige Øers Landboforeninger og afhængig af afstemningen om forslag til vedtægtsændringer senere i dag, er det måske organisationens sidste årsmøde", sagde Povl Fritzner og fortsatte:.

"Den regionale interessevaretagelse har siden 1994 været nødvendig. Østlige Øers Landboforeninger har gennem årene sat markante aftryk i arbejdet med den erhvervspolitiske interessevaretagelse for landmændene på østlige øer". 

Povl Fritzner kommenterede i beretningen ikke yderligere forslaget til vedtægtsændringer, som først efterfølgende kommer til afstemning ved årsmødet.

Samlet østdansk stemme

Forslaget til vedtægtsændringer og ny struktur i Østlige Øers Landbforoeninger indebærer i følge formand for Odsherreds Landboforening Anders Mortensen, at der etableres et nyt østdansk politik-forum, "politisk koordinationsforum". 

Det skal tage erhvervspolitiske initiativer og sikre, at landboforeningerne i Landbrug & Fødevarers Region Øst fremover 'taler med én stemme'.

Tanken er, at både Nordsjællands Landboforening og Bornholms Landbrug & Fødevarer inviteres med ind i dette udvalg eller forum, hvor også de fem ejerforeninger i Østlige Øers Landbforeninger deltager, det vil sige: Gefion, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Odsherred Landboforening, Landøkonomisk Selskab og Østdansk Landboforening.

Glæde og skepsis

Det nuværende Østlige Øers Landboforeninger fortsætter i følge forslaget under navnet Østlige Øer som ejer af Roskilde Dyrskue og sidder også fortsat på pengekassen herfra.

Men organisationens politiske rolle er efter forslaget udspillet.
Den overgår til det nye, politiske koordinationsforum - hvis forslaget som ventes vedtages.

Forslaget til vedtægtsændringer har fået Christian Castenskiold fra bestyrelsen for Landøkonomisk Selskab til at udtrykke skepsis.

Han frygter, den nye struktur vil betyde et mindre budget og et 'lavere gear' på det erhvervspolitiske område i østdanmark, som Østlige Øers Landboforeninger gennem årene har sat markante aftryk på.

Lars Jonsson, formand for Nordsjællands Landboforening, har ikke været inddraget i arbejdet med den nye struktur, men han ser meget positivt på planen om at styrke det østdanske samarbejde.

"Der bliver færre og færre landmænd og det er tosset, hvis jeg sidder og bruger en masse konsulenttimer på Grønt Danmarkskort, hvis de laver det samme arbejde i Gefion og DLS – den slags skal vi arbejde sammen om, så vi har én fagperson på hvert område, såsom fx BNBO og… i stedet for, at vi uddanner én hver især. Det er jo bare at trække penge op af lommerne på landmændene", siger Lars Jonsson.

Lars-Ole Hjorth Larsen, formand for Bornholms Landbrug & Fødevarer, vil først udtale sig om forslaget efter årsmødet.

Forslaget til vedtægtsændringer og ny struktur på østlige øers kommer til afstemning senere i dag. Hverken Lars Jonsson eller Lars-Ole Hjort-Larsen er inviteret med til denne del af årsmødet.

"Dét bliver gæsterne smidt ud. Jeg kan bare se af dagsordenen, at der er et forslag til vedtægtsændringer på den", siger Lars Jonsson.

 

Stager til Lars Hvidtfeldt

Povl Fritzner uddelte ved årsmødet efter beretningen hædersgaven, Laurits Rasmussens Legat.
Legatet - to lysestager i søv med inskription - tilfaldt i år tidligere viceformand i L&F Lars Hvidtfeldt.

"Vi hædrer dig i dag for din markante indsats for dansk landbrug. Beskrivelsen af dig som visionær, alsidig, fagligt velfunderet, vellidt, konstruktiv, respekteret og venlig er et fantastisk billede på, hvordan landbrugserhvervet gerne vil opfattes.  Dansk landbrug skylder dig en stor tak for indsatsen", lød det bl..a i Povl Fritzners grundige gennemgang af Lars Hvidtfeldts karriere og fortjenester.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle