”Mad nok til alle” blev søndag skrevet ind i den schweiziske forfatning

Det blev et bragende ja, da schweizerne søndag gik til folkeafstemning om, hvor vidt, det skal skrives ind i den schweiziske forfatning,at man skal arbejde for tilstrækkelig fødevareforsyning.

I Schweiz er det ikke nogen selvfølge, at der er mad nok. De sulter naturligvis ikke, men de er også kun knapt 50 procent selvforsynende. Med det som bagtæppe har Schweizerne med 78,7 procent ja stemmer vedtaget, at fødevareforsyningssikkerhed skal være en del af deres forfatning. Det svarer nogenlunde til, hvis danskerne skrev det ind i grundloven.

Formuleringerne i den vedtagne forfatningsændring er dog ret rund.

Først og fremmest skal regeringen sikre, at der er basis for landbrugsproduktion i Schweiz. Det skal være på en måde, så som beskytter jorden og reducerer klimaforandringer, men den skal ikke blive mindre end i dag. Samtidig skal produktionen være markedsorienteret, og handel med fødevarer skal i højere grad være fair handel end frihandel. Og så skal de arbejde på at reducere madspild.

Det klare ja er da også modtaget positivt fra vidt forskellige sider lige fra forbruger over landbruget og grønne organisationer og mange flere. Kun få har arbejdet imod. Deriblandt et mindre højreparti og et par små landbrugsorganisationer.

Ifølge formand for Landboforeningerne i Schweiz, Markus Ritter, der selv har arbejdet for ja-kampagnen er det godt for landet at få fødevaresorsyningen skrevet ind i forfatningen. Han forventer dog ikke, at det gør nogen forskel på hans bedrift i morgen eller den kommende tid. Tingene vil snarere være mere status quo end hvis udfaldet havde været et nej.

”Men det har allerede haft stor effekt, at vi har diskuteret emnet i to år", siger han.

Eva Reinhard, kontorchef i Landbrugsministeriet, peger da også på, at ja-et mere er et signal om, hvordan, man skal tænke i fremtiden.

”Vi kan jo ikke blive ved at overforbruge så meget i fremtiden", siger hun.

Martin Hofstätter, som er medejer af et landbrug, der driver fåreavl og  producerer fåreost, er modstander af forfatningsændringen.

”Den er så upræcis, at man ikke kan bruge den til noget", siger han.

Direktøren for Migros, Schweiz’ største supermarkedskæde og tidligere direktør I landbrugsministeriet stemte også nej, fordi han mener, det skaber forvirring.

”Der er brug for en klar linje", siger han.

Kritikere i Schweiz mener, at forslaget giver for lille beskyttelse af det schweiziske landbrug, som har svære kår i bjergene, i forhold til import af billige fødevarer. Omvendt frygter den tyske osteindustri, at den nye forfatning kan føre til mere protektionisme.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle