14 nye vådområder: Store landbrugsarealer bliver til natur

14 nye naturområder over hele landet er blevet genskabt på lavtliggende landbrugsjord.

Landbrugsstyrelsen opkøber i disse år lavtliggende landbrugsjord, som omdannes til søer og våde enge i samarbejde med kommunerne og Naturstyrelsen.

Vådområderne reducerer udledningen af kvælstof og fosfor, og bidrager dermed til en forbedring af vandkvaliteten i søer og fjorde. Samtidigt får Danmark flere naturområder, hvor vilde dyr og planter kan etablere sig.

I første ansøgningsrunde i 2019 har kommunerne søgt om støtte til at realisere 14 nye vådområdeprojekter, som til sammen vil kunne fjerne 150-200 ton kvælstof fra vandmiljøet.

"Det er en miljøgevinst for Danmark, når vi omdanner tidligere landbrugsjord til naturområder. Lavtliggende landbrugsjord bliver ofte oversvømmet og kan være besværlig for landmanden at dyrke", , siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

"Til gengæld er områderne lige sagen for vores vilde fauna og flora, og samtidigt bidrager områderne til at fjerne kvælstof fra vandmiljøet. Områderne er kort sagt med til at gøre naturen rigere".

Ny sø ved Kåtbæk

Et af de 14 nye vådområder ligger ved Kåtbæk mellem Hobro og Randers. Her er alle dræn blevet afbrudt, grøfterne fyldt og pumpeanlægget fjernet, så vandet nu igen overrisler det meste af de 46 hektar tidligere marker, der ligger omkring bækken.

For at øge effekten og langtidssikre tilbageholdelsen af kvælstof har man uddybet den centrale del af projektområdet, hvorved der er etableret en permanent sø med en dybde på 1,5 meter.

Det nye naturområde bidrager ikke bare til det lokale dyreliv, men det sparer også Hjarbæk Fjord 40 km derfra for seks ton kvælstof om året. Der er givet tilladelse til, at kommunen kan anlægge en trampesti, en rasteplads med borde-bænke sæt og et fugletårn i området, så lokalbefolkningen kan få glæde af den nye natur.

Miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen, bestiger mandag det nye naturområde sammen med formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, for at se resultaterne af de mange jordfordelinger over hele landet.

Fik solgt Våde marker ingen ville købe

Peter Nygaard er en af sælgerne i jordfordelingen.

"Jeg stod med nogle våde marker, som ingen ville købe. Men så kom muligheden for vådområdeprojekter, og jeg spurgte mine fire naboer, som alle var med på ideen. Nu har jeg fået noget bedre jord og nogle penge på kontoen. Og så nyder vi jo bare den natur, der er kommet i stedet, for jeg bor lige ved siden af. Så det er virkelig win-win", siger Peter Nygaard, der har afgivet 30 hektar til vådområdet og fået 17 hektar dyrkningssikker erstatningsjord.

Landbrugsstyrelsen har igennem jordfordeling opkøbt 32 hektar af det samlede projekt ved Kåtbæk. Nu bliver det overdraget til tre købere, der vil sætte køer på græs på hver deres jord omkring den nye sø.

Områderne bliver typisk solgt til lokale landmænd, men naturorganisationer eller fonde viser også interesse. For nogle områder har de lokale lodsejere, der har været involveret i projektet, forkøbsret, men alle kan byde, også private, som ønsker at eje et naturområde.

Nye vådområder på tegnebrættet

Miljø- og Fødevareministeriet har over de sidste fire måneder solgt 11 våde enge og tre genskabte søer. Det er almindelig praksis, at områderne sælges, efter at naturen er genskabt. I denne omgang er 1.000 hektar solgt ved offentligt udbud. De 14 vådområder forventes tilsammen at fjerne 187 ton kvælstof fra vandmiljøet årligt.

Flere nye vådområder forventes ansøgt i næste ansøgningsrunde fra 14. juni til 3. september 2019. Målet er at fødevare- og landbrugspakken skal skaffe ca. 13.000 hektar vådområder, som skal være bevilget senest i 2021.

Faktaboks

Her er de 14 nye vådområder:

 • Jordbro Å, Skive/Viborg Kommune
 • Bundsø, Sønderborg Kommune
 • Hundsø, Morsø Kommune
 • Felsted Kog, Holstebro Kommune
 • Fiskbæk, Viborg Kommune
 • Kåtbæk, Randers Kommune
 • Biskæret, Morsø Kommune
 • Heager Å, Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Sidinge Fjord, Odsherred Kommune
 • Høsletbækken, Assens Kommune
 • Åstrup Bæk, Haderslev Kommune
 • Simested Å Vest, Vesthimmerland/Mariagerfjord Kommune
 • Lerkenfeld Å, Rebild Kommune
 • Lilleå Vesthimmerland, Vesthimmerlands Kommune

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle