150 mio. kr. til ny pilotordning for multifunktionel jordfordeling

Fra i dag kan kommuner og Naturstyrelsen søge om at få gennemført en fri multifunktionel jordfordeling. Det er dog et krav, at der er tilslutning til projektet fra de lokale lodsejere.

Kommuner og Naturstyrelsen kan fra i dag 24. marts og frem til 15. maj 2020 søge om multifunktionel jordfordeling til at muliggøre et multifunktionelt projekt, oplyser Landbrugsstyrelsen.


Det multifunktionelle projekt skal sammentænke landbrugsproduktion med andre interesser som fx biodiversitet, klima, miljø og friluftsliv.

Der er i alt afsat 150 mio. kr. til ordningen fra 2020-2022. Det er kommuner eller Naturstyrelsen, der søger om at få gennemført en multifunktionel jordfordeling. Men det er et krav, at projektet er lokalt forankret i form af overvejende tilslutning til projektet fra lodsejere og andre lokale interessenter.

Forener flere interesser i det åbne land

Formålet med ordningen er, primært gennem køb og salg af jorder, at gennemføre en multifunktionel jordfordeling, som skal realisere multifunktionelle projekter. Se mere her.


Disse projekter skal sammentænke landbrugsproduktion med fx rent vandmiljø, rent drikkevand, drivhusgasreduktion, Natura 2000 og bilag IV-arter, klimatilpasning, skovrejsning, biodiversitet og natur, økologisk landbrug, friluftsliv, landdistriktsudvikling samt arrondering af landbrugsejendomme.

Pilotordning

Den multifunktionelle jordfordelingsordning er en pilotordning og er 100 procent nationalt finansieret.

Overordnet set skal ordningen tilvejebringe erfaringer med multifunktionelle jordfordelinger og udkommet heraf. Disse erfaringer skal tjene som input til en evt. senere jordreform i større skala.

Send ansøgning på mail

Ansøgningsskemaet finder du på Tilskudsguiden. I ansøgningen skal du også vedlægge de obligatoriske bilag, som er nævnt i både vejledningen og i ansøgningsskemaet.

Send ansøgning og bilag til Landbrugsstyrelsen via mail på vandnatur@lbst.dk senest 15. maj 2020.

Læs mere om ordningen for multifunktionel jordfordeling på Landbrugsstyrelsens tilskudsguide. Her finder du bl.a. de gældende regler og vejledningen til ordningen. Du kan også se en kort video om mulighederne i ordningen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle