15,1 mio. kr. i støtte til levende hegn og beplantning

NaturErhvervstyrelsen har nu åbnet for, at man kan søge om støtte til etablering af levende hegn og småbeplantninger.

NaturErhvervstyrelsen har nu åbnet for ansøgningsrunden til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger. Det er eksempelvis støtte til etablering af levende hegn og småbeplantninger.

Der er i alt 15,1 mio. kr. til rådighed i 2015.

Ansøgningsfristen er d. 1. april.

Tilskuddet er på 60 pct. af udgifterne.

Ny bekendtgørelse

I 2014 kom der en ny bekendtgørelse, og der kom ændringer i forhold til, hvordan beplantningerne skal etableres. For eksempel er det sådan, at der i hver beplantning også skal gøres tiltag, der er med til at give projektet et stort naturindhold.

Det kan blandt andet være at benytte mange blomstrende planter til gavn for bierne, at forbedre levesteder for hasselmus og at undgå plantebeskyttelsesmidler i hegn og småbeplantninger.

Især det at bruge planter til glæde for bierne har vundet indpas, skriver styrelsen. I de næste par år vil der rundt omkring i Danmark blive etableret i alt ca. 190 km hegn og 60 ha småbeplantninger – størstedelen af alle beplantningerne vil være etableret med tiltag til gavn for bierne.

 

Emneord

landbrugsstøtte

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle