2020 blev bedste år for landmændenes økonomi siden finanskrisen

Driftsresultaterne for 2020 endte et nøk bedre end 2019 og blev dermed bedste resultat siden 2008.

Driftsresultatet for alle heltidslandbrug under ét steg i 2020 til knap 1,4 mio. kr.

Dermed trumfede året, der ellers var træls nok endda på grund af corona og svinepest, det tidligere rekordår 2019. Det betyder, at 2020 ender med det bedste driftsresultat for danske landmænd siden 2008, der er gået over i historien som finanskriseåret.

Det viser en ny udgivelse fra Danmarks Statistik. Her er regnskabsstatistikkerne for jordbruget for hele 2020 samlet i et digert værk på 111 sider, der frit kan hentes på dst.dk.

Tal for enhver smag

I udgivelsen er der i sagens natur masser af tal og erhvervet bliver grundigt beskrevet i alle hjørner og afkroge. Men her bliver vi i det store billede og kigger på driftsresultaterne.

Det gennemsnitlige driftsresultat for heltidsbedrifter med konventionelle grise faldt med godt 1 mio. kr. til 2,6 mio. kr.

Ganske vist toppede priserne på smågrise og slagtegrise i foråret, men i resten af 2020 stod den på faldende priser. Det betød, at værdisætningen af besætningen ved udgangen af 2020 var væsentligt lavere end ved årets start. Så her det en regneteknisk ting, der mere end noteringen ender med at påvirkede bruttoudbytte og driftsresultat.

For mælkeproducenter var ændringerne i resultatet mindre. Driftsresultatet for konventionelle heltidsbedrifter steg med 0,2 mio. kr. til 1,1 mio. kr.. Til gengæld faldt det med 0,1 mio. kr. til 1,2 mio. kr. for økologiske heltidsbedrifter.

Ændringerne skyldes næsten ene og alene mælkeprisen.

Konventionelle heltidsbedrifter med planteavl havde med 0,9 mio. kr. næsten uændret driftsresultat i forhold til året før. For økologiske bedrifter blev resultatet halveret fra 0,8 mio. kr. til 0,4 mio. kr.

Masser af investeringer

Investeringer i bygninger og inventar var højere i 2020 end i 19. Det skyldes især aktiviteterne i grisestaldene, hvor de næsten fordobledes.

For heltidslandbrugene oversteg egenfinansieringen de samlede investeringer. Bankgælden blev derfor nedbragt med 448.000 kr. i snit.

Familieindkomsten på et gennemsnitligt konventionelt heltidslandbrug var 1,7 mio. kr. i 2020, hvilket var på niveau med 2019. De personlige skatter udgjorde 365.000 kr. Efter privatforbrug var der en opsparing på 0,9 mio. kr.

For økologiske heltidslandbrug var indkomsten 1,2 mio. kr.. Det er også helt på niveau med 2019.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle