"2021 blev uden sammenligning et helt ekstraordinært år"

De sidste 12 måneder har været usædvanligt hårde i Fødevarestyrelsen: Inden den sidste mink var aflivet, begyndte fugle at dø, og inden den sidste smitte med fugleinfluenza var fundet, begyndte fiskene at dø – og så fuglene igen.

Hvis du tænker tilbage på de sidste 12 måneder – hvilke ord ville du bruge til at beskrive den tid?

- Det har været et år uden sammenligning med nogen andre år. Det har det fordi, vi har haft krisestab konstant året igennem. Normalt, når man har en krise, stopper den jo på et tidspunkt, men der var måske kun to normale dage i 2021 uden krisestyring.

Hvad er det for kriser?

- Vi havde fortsat efterdønninger efter covid-19-indsatsen i mink, som var en af de største kriser, vi har oplevet. Samtidig begyndte et meget stort udbrud af fugleinfluenza, der blev afløst af fiskesygdommen IHN, som vi ikke ville have troet ville ramme Danmark, og så sluttede vi af med nye udbrud af fugleinfluenza. Vi er blevet presset som organisation, så meget at det begyndte at bløde. Det har været helt ekstraordinært.

Hvis vi starter med fugleinfluenzaen: Hvilket indtryk sidder du tilbage med her et år efter?

- Jeg husker, at jeg starter året med at sige, at 2021 kun kan blive et helt fantastisk år. Det må jeg nok bide i mig igen.

- Især husker jeg, da kalkunfarmene blev ramt. Symptomerne var ekstra voldsomme, og det gik meget hurtigt, fra vi fik signal om, at der var høj dødelighed eller spisevægring, til at mange fugle lå døde. Jeg har mange kolleger, der følelsesmæssigt blev meget påvirket af det - det var lige ved, at vi ikke kunne nå ud og aflive fuglene, altså så de ikke skulle lide, inden de døde.

Bliver du påvirket, når I får meldinger om besætninger, der skal slås ned?

- Ja, det rører mig hver gang. Vi arbejder med den splittede følelse mellem at gøre noget godt for dyrevelfærden (når dyr bliver aflivet i stedet for at lide og dø af sygdomme red.), og det hårde ved, at vi skal gøre det her mod landmanden.

I får tit skudt i skoene, at I er for langsomme – især da aflivningen af minkene begyndte i november 2020. Hvad siger du til den kritik?

- Fordi vi er en styrelse og myndighed, er vi langsommere, end hvis man bare kunne ringe til naboen. Vi har lovgivning, vi skal følge, og vi vil faktisk gerne sikre, at vi har hjemmel til det, vi gør. Hver gang, der sker et udbrud, skal vi faktisk lave ny lovgivning - altså en bekendtgørelse for det konkrete udbrud. Sidste år blev vi udfordret af, at lovgivningen skiftede fra den gamle veterinærlov til et nyt regelsæt i EU midt under et udbrud af IHN. Det betød, at vi både skulle forstå nye regler og samtidigt arbejde med en sygdom, vi ikke, heldigvis, havde erfaringer med.

Jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at I har haft nok at se til. Har I været nødt til at slæbe madrasser med ind i styrelsen?

- Ha, det kunne man lige forestille sig. Men nej, det gør vi ikke. Men vi har haft folk, der har været på vagt i syv dage fra kl. 6 til 22, og det er jo en stor belastning.

Hvad tror du generelt, at landmændene tænker om jeres arbejde?

- ... Jeg tror ikke, vi er gode nok til at fortælle, hvad vi egentlig går og arbejder med. Det er noget, vi øver os på. Eksempelvis oplever jeg, at nogle landmænd kan blive irriterede over, at det ikke er den samme, der ringer tilbage til dem.

Allerede 8. januar 2021 er den gal igen med en ny krise. Nu lyder meldingen, at svinepesten har taget et markant spring ind i Tyskland. Siden er der fundet flere udbrud. Hvordan har det været at skulle tackle den krise, det ville være, hvis svinepest kom her til landet?

- Det er jo noget, som vi fortsat er klar på, og som vi tænker kommer.

Altså tænker I, at det er uundgåeligt, at svinepesten kommer til Danmark?

- Jeg kan ikke spå om fremtiden, men jeg er beredskabschef, så jeg er født lidt nervøs og meget rolig. Vi har forberedt os, så vi kan være klar, hvis ASF kommer. Vi håber det ikke, men vi kan ikke udelukke det. Det sætter da skræmmende spor, når det kan hoppe til Berlin og ind i Tyskland. Vi har dog gjort meget for at undgå det; Vi har heldigvis ikke så mange vildsvin, og vi har gode og ansvarsfulde transportører.

Hvordan ser 2022 ud fra jeres stol. Får I mere ro på?

- Jeg vil starte, som jeg gør hvert år: 2022 bliver et helt fantastisk år. Det kan kun blive bedre end 2021. Og så ved jeg, at vi har lært en masse af både IHN, covid-19 i mink og fugleinfluenza, og de erfaringer skal vi bruge til at blive bedre. Men vi har også mange opgaver, som stammer fra både 2020 og 2021, som vi skal have løst, så vi kunne godt bruge lidt medvind på cykelstien.

Faktaboks

Blå bog: Nikolas Kühn Hove

  • Beredskabschef i Fødevarestyrelsen. Sidder til daglig på kontoret i Glostrup.
  • Leder både fødevareberedskabet - altså hvis der findes farlige fødevarer - og er ansvarlig for at koordinere krisestaben og beredskabsplanerne i styrelsen.
  • Har tidligere været ansat i Beredskabsstyrelsen, hvor han er trænet i håndteringen af store kriser som jordskælv.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle