215 millioner kroner til nye minivådområder

Fra fredag bliver det igen muligt at søge om støtte til at anlægge et minivådområde og på denne måde være med til at skåne vandmiljøet for udledning af både kvælstof og fosfor. Og denne gang er der ekstra mange penge i puljen.

Over 500 landmænd har allerede gjort det, og nu er muligheden der igen, hvis man vil bidrage til et bedre miljø ved at anlægge et minivådområde på sin jord.

Fra fredag og frem til 14. september kan landmænd og lodsejere søge om tilskud til at anlægge et minivådområde, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det er fjerde år, man kan få støtte til minivådområder. Og denne gang er der hundrede millioner kroner ekstra i puljen, som i alt rummer 215 millioner.

"Med minivådområderne har vi et virkemiddel, som landmændene har vist stor interesse for og taget rigtig positivt imod. Det er en relativt ny ordning, og vi bliver hele tiden klogere på minivådområderne. Det betyder også, at vi løbende tilpasser ordningen i dialog med vores interessenter, så den både bliver smidigere at deltage i og sikrer samfundet den bedst mulige miljøgevinst", siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen Mette Hyldebrandt-Larsen.

Et nyt krav, der skal sikre samfundet den bedst mulige miljøgevinst, er, at placeringen af et minivådområde nu skal koordineres med lodsejerens kommune før ansøgning. Den koordinering får lodsejeren gratis hjælp til fra en oplandskonsulent, som i det hele taget rådgiver og assisterer lodsejeren frem til at minivådområdet ligger på marken.

"Kommunen skal ind over for at sikre, at minivådområdet ikke bliver anlagt i oplandet til et vådområde eller et lavbundsprojekt. Hvis det sker, risikerer det nemlig at forringe effekten af hele det store vådområde, så det skal vi undgå", siger Mette Hyldebrandt-Larsen.

Støtte til at etablere minivådområder kan søges frem til 14. september. Fra landmanden får tilsagn om støtten, har han to år til at få gravemaskinerne i sving og etablere anlægget.

Faktaboks

  • Et minivådområde er et konstruereret vådområde, der renser drænvand for kvælstof og sekundært fosfor.
  • Det primære formål med minivådområderne er at forbedre vandmiljøet ved at reducere kvælstofbelastningen til det omkringliggende vandmiljø.
  • Når en landmand eller lodsejer har fået endeligt tilsagn til at anlægge et minivådområde, har vedkommende to år til at gennemføre projektet.
  • Landmænd og lodsejere, der får støtte til at anlægge minivådområder, får dækket alle udgifter forbundet med etableringen.
  • En gratis oplandskonsulent hjælper ansøgeren fra start til slut.
  • Minivådområdet skal virke i mindst ti år, men det kan sagtens have en længere virketid.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle