25 mio. kr. til grøn teknologi på gartnerier

Regeringen giver danske gartnere mulighed for at investere i miljøvenlig teknologi til bl.a. energivenligt lys og varme samt reduktion af pesticidforbruget.

Fødevareminister Dan Jørgensen (S) oplyser i en pressemeddelelse, at regeringen i 2015 giver gartnerierne en pulje på 25 mio. kr. til energi-investeringer, der løfter bundlinjen og gavner miljøet.  

Det er penge, der via miljøteknologiordningen kommer fra EU's landdistriktsprogram.

”De hårdt prøvede gartnere er pressede på udgifterne til strøm og varme. Nu giver jeg grøn hjælp til selvhjælp så gartnerierne kan få reduceret energiregningen ved hjælp af eksempelvis en ny effektivt varmepumpe, der både gavner miljøet og det trængte erhverv,” siger fødevareminister Dan Jørgensen i en pressemeddelelse.

NaturErhvervstyrelsen anslår, at for hver mio. kr., der sendes ud fra miljøteknologipuljen, så skaber den vækst for i alt 8,8 mio. kr. i projektets levetid.

Nye arbejdsplader i et trængt erhverv

Regeringen investerer i alt 55 mio. kr. i gartnerierne i 2014 og 2015. Gartneri-sektoren bidrog sidste år med en omsætning på ca. 4,2 mia. kr.

”De 10.000 gartnerarbejdspladser i gartnerierne er vigtige for den danske økonomi og med regeringens grønne boost af teknologien i gartnerier, så fastholder vi ikke blot arbejdspladser i drivhusene, men skaber også mulighed for nye arbejdspladser,” siger Dan Jørgensen.

Udover energi-investeringer kan gartnerne også søge støtte til investeringer i udstyr, som reducerer forbruget af vand og sprøjtemidler. Der er tidligere givet tilskud til eksempelvis dyrkning af bær i overdækkede tunneler, som mindsker forbruget af vand, næringsstoffer og sprøjtemidler.

Den såkaldte miljøteknologiordning er på 300 mio. kr. i 2015. Tilskuddene kommer fra landdistriktsprogrammet og dækker 40 procent af den samlede investering.

Emneord

miljø , pesticider , gartnerier

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle