29-årig er femte generation på slægtsgården - har fordoblet produktionen på tre år

Som en del af sin afsluttende eksamen undersøgte Jens Saksager flere veje til at overtage og udvide familiens slægtsgård ved Vrå i Vendsyssel, hvor de i dag laver 1,7 mio. slagtekyllinger og har specialiseret sig i læggekartofler.

Han fik 12 for opgaven. Den dengang 26-årige Jens Saksager afsluttede i sommeren 2016 uddannelsen som jordbrugsteknolog i Aarhus med topkarakter. En af hans afsluttende opgaver handlede om, hvordan man kunne udvide produktionen på slægtsgården, så Jens Saksager kunne komme hjem og overtage bedriften.

Og ligesom opgaven blev vel modtaget hos underviserne, er det også gået meget godt med planen ude i den virkelige verden.

"Jeg har altid haft i baghovedet, at jeg gerne ville hjem og overtage, men jeg tog lige STX og var værnepligtig for at tænke efter. Men som jeg kom mere med i beslutningerne i marken, fik jeg blod på tanden", siger 29-årige Jens Saksager, der for cirka et år siden underskrev en I/S-kontrakt med sin far, Erik Saksager, og nu ejer halvdelen af virksomheden, der dyrker 250 hektar og laver 1,7 mio. slagtekyllinger årligt.

To nye stalde og kartofler

Siden eksamensopgaven er det gået hurtigt med udvidelserne for familien Saksager, der i starten havde ét kyllingehus fra 90erne med plads til en produktion af 250.000 slagtekyllinger om året.

For så flyttede Jens Saksager hjem til Nordjylland, og med opgaven under armen gik han i banken og fremlagde sin plan. Der blev givet grønt lys, og i 2016 blev spaden sat i jorden og to nye kyllingehuse opført.

"De stod klar i september, som jeg blev færdig med min uddannelse i juni. Udvidelsen var nødvendig, for at produktionen kunne bære endnu en fuldtidsløn", forklarer Jens Saksager.

Men det stoppede ikke der. I 2017 blev jordarealet fordoblet fra lige over 100 hektar til 250 hektar, og i 2018 omlagde familien produktionen af stivelseskartofler til 60 hektar læggekartofler. Der blev også bygget ny stor lagerhal med plads til de 18.000 tønder kartofler svarende til ca. 1.800 ton årligt.

"Jeg synes kyllinger og kartofler passer godt sammen, for kyllingerne tager meget tid i de første dage, når de er helt små, men så har man ellers god tid i marken", siger Jens Saksager, der er daglig driftsleder og både styrer staldarbejdet og marken, hvor hans far er førstemand.

Ambitioner om mere

I 2019 stod så endnu en kyllingestald færdig og bragte dermed produktionen nærmere to end én mio. slagtekyllinger. Alle kyllinger sælges til HKScan, og ud over kartofler tæller markplanen også frøgræs, korn og hestebønner. Alt er salgsafgrøder, mens foderet til kyllingerne indkøbes.

Det næste mål er mere jord, som den selvudnævnte plante-nørd kan fokusere på. »Jeg kan sidde længe om vinteren eller om aftenen og kigge på, hvordan de gør i udlandet, og hvordan vi kan optimere vores produktion i forhold til jorden og sorterne«, siger Jens Saksager, hvis filosofi i landbruget drejer sig om kvalitet og lave produktionsomkostninger.

Omstillingsparat familie

Det var Jens Saksagers tipoldeforældre, som købte gården i 1870erne. Siden er den gået i arv til først bedsteforældrene, der nåede at have køer, men, da staldene brændte, skiftede til at have søer. Siden overtog Jens Saksagers forældre og skiftede grisene ud med kyllinger. Også Jens Saksager har fået det omstillingsparate gen. »Jeg har overvejet, om vi skal til at klække selv i staldene, og så kan man jo også skifte kyllingeracen ud, som der er så meget politisk snak om, og skal vi det, har vi også mod på det«, siger han og fortsætter:

"Derudover har vi da også snakket om, vi skal have et tredje ben i driften. Det er ingen hemmelighed, at vi tjener penge, men jeg går meget op i, at produktionen kan omlægges, og at vi producerer ting, som forbrugerne efterspørger, og som vi også kan leve af på sigt", siger Jens Saksager. De tre tidligere svinestalde lejes i dag ud.

At arbejde med familien

Der har aldrig været et pres fra familiens side for, at Jens Saksager skulle overtage gården. Alligevel blev hans bedstemor meget glad, da han kom hjem og sagde, at han ville overtage den fædrene gård.

"Det er både godt og skidt at arbejde sammen med sin familie. Men historien og båndet er da også det, der gør, at man har drive, når alarmen går klokken 02.00 om natten ved kyllingerne", siger Jens Saksager, der dog også lige skulle finde sig til rette i at arbejde med familien.

"Jeg kan godt lide, at det er mig, der tager beslutningerne. Og det har min far og mor heldigvis også været gode til at give plads til, efter jeg kom hjem", siger han.

Herre i eget hus

Med den seneste udvidelse kom også Jens Saksagers kæreste, Kathrine, til at arbejde fuld tid på gården.

Lige nu bor de i et hus små 500 meter fra hans forældre, der stadig bor i hovedhuset. Inden for otte år er det planen, at Jens Saksager køber sin far ud af I/S’et og med tiden flytter sin egen familie ind i det store stuehus.

"Jeg vil gerne være en landmand, som er anerkendt for kvalitetsprodukter. Men jeg vil også gerne, at vi er kendt for at være søde og rare i lokalsamfundet", siger han.

Faktaboks

Kandidat 04 - Jens Saksager:

 • 29 år
 • Driver en kyllingeproduktion samt blandet planteavl på 250 ha.
 • Nomineret fordi: Jens er veluddannet og brugte en eksamensopgave til nøje at planlægge, hvordan han i tre trin kunne overtage og udvide slægtsgården.

Blå bog:

 • 2010: Student fra stx og værnepligtig
 • 2014: Landmand og efterfølgende produktionsleder fra Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk
 • 2016: Jordbrugsteknolog fra Jordbrugets UddannelsesCenter Århus
 • 2016: Startede med at arbejde på slægtsgården
 • 2019: Opretter I/S med sin far og køber første halvdel af gården 

Bedriften:

 • Slægtsgården drives som et I/S.
 • Produktion af 1,7 mio. slagtekyllinger årligt.
 • Produktion af læggekartofler på 60 ud 250 hektar.
 • Derudover dyrkes frøgræs, korn og hestebønner. Alt dyrkes som salgsafgrøder.
 • Fire fuldtidsansatte familiemedlemmer plus en elev. Ca. 20 sæsonarbejdere i optagningssæsonen.

3 gode råd:

 1. Familie: Hvis man skal starte virksomhed med sin familie, skal man virkelig være sikker på, at man kan arbejde sammen, og at man kan enes.
 2. Ansvar: Skal der generationsskiftes, skal man også være sikker på, at man kan få ansvar og at forældrene ikke fortsætter som boss.
 3. Drift: Har man flere driftsgrene, må man ikke forsømme en del af produktionen og lade den gren æde overskuddet fra en anden.

5 år fra nu:

 • Mere jord: Jeg har en plan om, at vi skal have måske 100-200 ha mere og udvide vores planteproduktion med flere kartofler eller en anden højværdiafgrøde. 
 • Endnu et ben: Jeg leger med tanken om en tredje driftsgren, men om det er en ny produktion eller måske biogas, ved jeg ikke endnu.
 • Mål: Jeg vil gerne ligge i den bedste tredjedel af kyllingeproducenterne hos HKScan og blandt leverandører af læggekartofler.

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle