40 økologer utilfredse med L&F-plan for stramninger i dansk økologi

Landbrug & Fødevarers økologi-strategi 2021-2023 er så ambitiøs, at mange økologiske planteavlere vil opgive økologien, mener et netværk af 40 store økologer. De kræver økonomiske konsekvensberegninger af stramningerne. L&F Økologi afviser kritikken.

Det her kommer til at koste rigtig mange penge. Det kan vi ikke bare finde os i".

Niels Hauge Mikkelsen, økologisk planteavler fra Ejby på Fyn, tvivler på, han har en fremtid som økolog, hvis L&F Økologis sektorstrategi 2021-2023 bliver gennemført.

Det er især strategiens mål om at begrænse anvendelsen af ikke-økologisk, uafgasset gødning til maks. 40 kg N pr. hektar fra august 2022, der falder ham for brystet.

I dag er det muligt for økologiske planteavlere at tilføre op til 100 kg N fra ikke-økologisk gødning. Stramningen vil derfor give en betydelig kvælstof-manko hos de økologiske planteavlere, som ikke har nem adgang til et biogasanlæg eller til gylle fra økologiske husdyrproducenter, vurderer Niels Hauge Mikkelsen.

"Alle næringsstofferne ligger i Vestdanmark, mens vi har et kæmpe hul i Østdanmark".

Ikke nok øko-linjer

Niels Hauge Mikkelsen skal i dag køre en time for at aflevere kløverslæt til det nærmeste biogasanlæg med en økologisk linje. Den afgassede gylle, han får retur, skal transporteres lige så langt. Samme situation er mange andre økologer i, og han tvivler meget på, at situationen vil ændre sig væsentligt inden august 2022.

"Hvor bæredygtigt er det", spørger han.

Han forudser, at stramningen vil udløse en lang dødsspiral i den økologiske fødevarekæde: Lavere udbytter, faldende proteinindhold, et mindre areal med frøgræs, stigende omkostninger - og en grovvaresektor, som vil sætte foderpriserne yderligere op grundet tabet af det billige protein i kornet, - og i øvrigt søge billigere leverandører i Østeuropa.

"Det hele vil være med til at presse vores CO2-regnskab i den forkerte retning. Man skal huske, at mange forudser, at CO2 bliver en form for ny krypto-valuta, som vil være lige så god som aktier i banken, og som vil definere din kreditværdighed i fremtiden", siger Niels Hauge Mikkelsen.

Han står langtfra alene med sin kritik, men er en del af et netværk på 40 store kritiske økologer, som til sammen tegner sig for et økologisk areal på 20.000 hektar.

Netværket har i det seneste halve år lobbyeret kraftigt for at få strategiplanen ændret - indtil videre uden held.

"Vi er ikke sure gamle mænd, og vi er ikke imod ændringer, men vi mener, tidsplanen er urealistisk. Flere i gruppen overvejer direkte at stoppe, for det her hænger ikke sammen", siger Niels Hauge Mikkelsen.

"Det kan lade sig gøre"

I L&Fs Økologisektion kender formand Hans Erik Jørgensen udmærket synspunkterne i den kritiske gruppe, men han deler dem ikke, og han har ingen planer om at ændre målene i strategiplanen. Han mener, de økologiske planteavlere har mulighed for at løfte mange af udfordringerne med kvælstof med ’vilje til forandring’ og et mere varieret sædskifte.

Desuden vil udbygningen af biogasanlæg råde bod på meget.

"Mulighederne for biogasgylle varierer rundt om i landet, men vi har set på et biogaskort, og det ser ud til, at de fleste huller vil være dækket i 2022".

Hans Erik Jørgensen understreger samtidig, at ingen med rimelighed kan påstå, at stramningerne er kommet som en tyv om natten. Den økologiske sektor har diskuteret udfasning af konventionel husdyrgødning siden 2008, og den konkrete målsætning om at sætte et loft på 40 kg. N pr. hektar fra uafgasset, ikke-økologisk husdyrgødning er besluttet i 2019. »Så det burde ikke komme bag på nogen«.

"Det ændrer dog ikke på, at de opstramninger, der ligger i strategiplanen, vil kræve omstillingsvilje hos alle økologiske driftsgrene", siger Hans Erik Jørgensen.

"Det er hele vejen rundt, vi lægger op til stramninger, selvforsyning og dansk produktion. Og hvis vi troede, at det her ville tage livet af økologiske planteavlere, havde vi selvfølgelig ikke vedtaget det. Tværtimod vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at finde næringsstoffer, så alle bliver tilpasse og tilfredse".

L&F Økologi har derfor mobiliseret økologi-rådgiverne til en indsats for at vise, hvordan man bedst tackler strategiplanens udfordringer.

"Vi vil gerne demonstrere via vores rådgivere, at man godt kan have et fornuftigt økologisk planteavlsbrug under det regelsæt, vi kommer til at køre under i fremtiden", siger Hans Erik Jørgensen.

"Det her bliver ikke de sidste opstramninger, vi ser på økologi, Så man må gøre op med sig selv, om man kan se sig selv i det".

Faktaboks

L&F Økologi - strategiske mål 2021-2023

  • Indfase flere recirkulerede næringsstoffer. Fra august 2022 begrænses brugen af uafgasset, ikke-økologisk husdyrgødning til maks. 40 kg N pr. hektar.
  • Arbejde for 80 pct. dansk fodring af økologisk kvæg og 50 pct. dansk fodring af økologiske enmavede dyr fra 2023.
  • Arbejde for, at græsprotein bliver en del af økologiske foderblandinger til grise og fjerkræ inden udgangen af 2023
  • Arbejde for 100 pct. økologisk frø og udsæd i udvalgte økologiske hovedafgrøder af korn, græs og bælgsæd samt øget andel af økologiske frø i grøntsagsproduktionen.

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle