600 meter nyt hegn: Vildsvinehegn bliver justeret igen

Naturstyrelsen er nu kommet frem til en løsning, der skal nedsætte risikoen for, at dyr hænger fast i vildsvinehegnet. Hegnet burde stå færdig i løbet af marts.

Naturstyrelsen er gået i gang med at justere dele af det næsten 70 kilometer lange vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse for at undgå dyredrab i hegnet.

Løsningen bliver, at en cirka 600 meter lang strækning bliver modificeret, så det får en mindre maskestørrelse på de øverste 60 cm.

Det skal forhindre, at dyr sidder fast i hegnet eller kommer slemt til skade, når de forsøger at springe over.

Opmærksomheden blev rettet mod hegnet efter billeder af et krondyr, der angiveligt led en langsom og pinefuld død efter det hang fast med en klov i hegnet, i december florerede på de sociale medier. 

"Naturstyrelsen har i dialog med lokale jægere og lodsejere identificeret en strækning på ca. 600 meter
af vildsvinehegnet, hvor særligt meget hjortevildt passerer hegnet. Det forventes at afhjælpe risikoen for at hjortevildt kommer til skade ved passage", skriver miljøminister Lea Wermelin i et svar til Enhedslistens Mai Villadsen.

Tidligere er hegnet blevet rettet, hvor det ender ud mod Flensborg Fjord, da hegnet ikke nåede helt ud i vandet og efterlod et bart stykke jord. Det stykke af hegnet blev rettet allerede tilbage i december.

Hegn bliver ikke meget dyrere

De 600 meter er en strækning ved Frøslev Mose, hvor Naturstyrelsen har fundet, at der er et større problem med hjortevildt.

"Vi har overvåget det stykke siden før jul med et vildtkamera", fortæller skovrider hos Naturstyrelsen Bent Rasmussen.

Den nye strækning er ved at blive produceret og forventes at blive sat op i løbet af marts.

Projektet skønnes at koste op til 200.000 kr. for nævnte hegnsstrækning, fremgår det af styrelsens svar.


Naturstyrelsen har udarbejdet en 'principtegning', der viser et modificeret hegnspanel på 150 cm i højden, hvor de øverste 60 cm gøres finmaskede (20 cm x ca. 2,5 cm), mens den øvrige del af panelet fremstår som det øvrige vildsvinehegn. Tegning: Naturstyrelsen 

På dele af den øvrige strækning er hegnet lavere (reduceret fra 1,5 m til 1,2 m) eller også står hegnet i områder, hvor der ikke i samme grad findes hjortevildt, oplyser Naturstyrelsen.

Ikke mange dyr i klemme

Derudover har styrelsen også valgt at indkøbe nogle ekstra længder med den finmaskede top, så der kan sættes hegn op andre steder, hvis der viser sig lignende problemer.

Men allerede nu har meget kronvildt lært, hvor hegnet er henne, fortæller skovrider Bent Rasmussen.

"Vi har ikke kendskab til flere dyr, der er kommet til skade i hegnet. Naturstyrelsen har konkret kendskab til to rådyr og et krondyr, der er kommet af dage ved at sidde fast i hegnet", siger skovrideren, der yderligere har fået tilsendt et billede af et krondyr med brækkede forben, der måske er kommet til skade ved møde med hegnet, men blev fundet et godt stykke derfra.

"Det er selvfølgelig en katastrofe for det enkelte dyr, men i den store sammenhæng er det, hvad man må forvente".

Byggeriet af hegnet gik i gang i slutningen af januar og har i første omgang taget 10 måneder at opføre.

Der blev afsat 80 mio. kroner til at opføre vildsvinehegnet og sikre driften til og med 2022. Regningen for opsætning og kompensation til lodsejerne endte på omkring 45 mio. kroner. Dertil kommer omkostningerne til justeringer, rådgivning, drift og vedligehold i perioden, som endnu ikke er opgjort.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle