70 mio. kr. til skov venter på ansøgere: Frist forlænget en måned

Der er i år afsat hele 70 mio. kroner til privat skovrejsning. Det er en fordobling i forhold til tidligere år.

Der er en ekstra måned at gøre godt med til at søge om tilskud til skovrejsning i år. Ansøgningsrunden skulle egentlig have løbet fra 1. juli til 31. august, men Landbrugsstyrelsen har valgt at forlænge perioden med en måned, så den nu er åben fra 1. juli til 30. september.

”Vi har valgt at forlænge ansøgningsrunden, så ansøgerne hen over sommeren har bedre tid til at sætte sig ind i mulighederne for at få tilskud og indsende deres ansøgning. Nu håber vi, at det kommer til at betyde, at flere vil søge. Vi har 70 mio. kr., som bare venter på at komme ud, så der kan komme mere skov i Danmark. Derfor er det vigtigt for os, at det er nemt og enkelt for vores kunder at søge vores ordninger,” siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen Mette Hyldebrandt-Larsen.

I alt er der afsat 70 mio. kr. i tilskud til private til at plante ny skov i år. Det er en fordobling i forhold til de senere år, hvor den årlige pulje til privat skovrejsning har været på 35 millioner kroner.

Når træerne er plantet, vil der være mellem 2.000 og 2.500 hektar ny skov i det danske landskab. De nye skove forventes årligt at kunne reducere udledningen af kvælstof med 15-19 ton. Det sker blandt andet ved, at træerne optager kvælstof fra jorden, som ellers ville være endt i vandløb og åer.

Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-20 og er 100 procent finansieret af EU. Den har til formål at etablere nye skove, der forbedrer vandmiljøet og naturen ved at reducere udledningen af kvælstof til søer og fjorde. Samtidig bidrager skovene til at beskytte grundvandet.

 

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle