90 gamle støttesager under mistanke: Støtte skal betales tilbage

I 90 tilfælde kan landmænd nu risikere at skulle betale støtte tilbage for projekter, der er bygget eller sat i gang, selvom de ikke bevidst har forsøgt at snyde.

Bunken af svigmistænkte ansøgninger om støtte bare vokser og vokser. 

Tirsdag meldte Landbrugsstyrelsen ud, at i alt 55 sager nu er overdraget til politiet, men en aktindsigt, landbrugsavisen.dk har fået, viser, at yderligere 90 sager er under mistanke for svig.

Kammeradvokaten, som har gennemgået alle sagerne, har nemlig gjort Landbrugsstyrelsen opmærksom på, at man har tolket EU's regler forkert i de 90 sager.

ikke bevidst snyd

Det springende punkt i sagerne er, at Landbrugsstyrelsen faktisk ikke mener, at der er tale om bevidst snyd, men at "kunden har handlet uagtsomt", som det står i aktindsigten.

Men her gør Kammeradvokaten det altså klart, at landmanden skal straffes, selvom han har handlet uagtsomt.

Styrelsen skriver, at alle evt. uberettigede beløb vil blive krævet tilbage.

der vil komme kritik

I aktindsigten, der er en orientering til Miljø- og Fødevareministeriets departementschef, står der desuden, at landmanden i nogle sager allerede har startet eller færdiggjort det projekt eller investering, som han har fået penge til.

"Dermed vil der formentlig også komme kritik fra disse, når et eventuelt uberettiget udbetalt beløb kræves tilbagebetalt".

Forældelse afbrydes

Der er ifølge orienteringen tale om en del ældre sager, hvor nogle allerede er faldet for forældelsesfristen nogle af sagerne.

For at forhindre dette i flere sager, har Landbrugsstyrelsen sendt et orienteringsbrev ud i de sager, hvor forældelsesfristen indtrådte i august, så den blev afbrudt.

Sagsbehandlingen af de 90 sager startede i august og vil løbe året ud.

Faktaboks

Her er paragraffen, som Landbrugsstyrelsen ifølge Kammeradvokaten har tolket forkert:

EU-forordning 640/2014 art. 35, stk. 6:

"Hvis det fastslås, at støttemodtageren har leveret falsk bevismateriale med henblik på at opnå støtte eller ikke har indsendt de nødvendige oplysninger som følge af forsømmelse, udbetales støtten ikke eller trækkes helt tilbage. Derudover udelukkes støttemodtageren fra den samme foranstaltning eller type operation i det kalenderår, den manglende opfyldelse fastslås, samt det efterfølgende kalenderår".

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle