Slam er blevet en efterspurgt vare

Lav kornpris og ønske om organisk stof ses som baggrund for større interesse.

Tidligere har interessen for at modtage spildevandsslam til landbruget været beskeden, men den situation har ændret sig på det seneste.

"I denne tid er det betydeligt lettere at få landmænd i tale omkring modtagelsen af slam. Vi oplever også, at landmænd uopfordret kontakter os om at modtage slam," siger miljøfaglig konsulent i HedeDanmark Erik E. Olesen.

"Den meget lave kornpris er naturligvis en del af forklaringen, men vi ser også den stigende interesse som udtryk for, at især landmænd uden husdyr gerne vil forbedre deres jord ved at tilføre organisk materiale. Hvis de oven i købet sælger halmen, fjerner de jo organisk materiale, og der er slam et billigt alternativ til at give noget tilbage."

Prisen på retur

HedeDanmark formidler slam for cirka en tredjedel af de danske kommuner. I de fleste områder af landet har landmænd fået penge for at modtage slam, men i områder med få husdyr, og hvor gylle dermed er en mangelvare, er landmænd nu i stigende grad villige til at modtage slam uden yderligere betaling.

"Prispilen for at modtage slam peger tydeligt nedad," siger Erik E. Olesen og påpeger, at modtagerne får de tilførte næringsstoffer og udspredning gratis.

Spredningen af slam på landbrugsjord reguleres af den såkaldte slambekendtgørelse, og i praksis er det fosformængden der sætter grænser for, hvor og hvor meget slam der må spredes. Grænsen hedder 30 kg P pr. hektar om året, men der må puljes fosfor i op til tre år, og derfor må der spredes slam svarende til 90 kg P pr. hektar på jord, hvor der ikke er spredt husdyrgødning eller andre organiske stoffer i de seneste år.

Skal pløjes ned

HedeDanmark leverer og spreder de aftalte mængder af slam på de aftalte arealer og står desuden for papirarbejdet med kommunerne.

"Spredningen af slam skal naturligvis tilpasses markplanen og medregnes i gødningsregnskabet," siger Erik E. Olesen.

"Slam skal pløjes ned senest seks timer efter udspredningen, og derfor aftaler vi spredningen med landmændene, så det passer ind i deres arbejdsgang."

De fleste får udbragt slam forud for vintersæden, mens resten spredes hen over vinteren og følges af vårsæd.

"Lige nu har vi praktisk taget udsolgt af slam, med mindre man vil så vintersæd hen i oktober. Men senere på vinteren er der mængder igen," siger konsulenten i HedeDanmark.

smitt@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle