Stor padleblander sparer et læs om dagen

Med en vogn på 40 m3 har Nolan udviklet markedets hidtil største padleblander. Den første er i brug på Gammelagergård i Karup, hvor man foruden størrelsen også lægger vægt på blandeprincippet.

To læs foder om dagen til køerne frem for tre.

Det er den umiddelbare forskel for gårdejer Martin Jeppesen på Gammelagergård ved Karup, efter at han for en måneds tid siden lod en 32 m3 Nolan fuldfoderblander afløse af en ny 40 m3 padleblander fra sammen firma.

40 m3 rækker til et læs til hver side af foderbordet, hvor der er i alt 580 malkende køer.

Det er samtidig den hidtil største padleblander - både fra Nolan og i det hele taget.

Fuldfoderblandere på 40 m3 - eller mere, er ingen nyhed. Men så er det typisk vertikalblandere med lodrette snegle, og netop blandepricippet er afgørende for Martin Jeppesen. Den gamle blander var ligeledes en padleblander, og han mener, at det sikrer en bedre blanding af foderet i forhold til en vertikalblander.

"Især når vertikalblanderne bliver så store, at de udstyres med tre lodrette snegle, mener jeg, at de blander dårligere. Også fordi, at de i den størrelse ofte bygges meget høje," siger Martin Jeppesen.

Høj foderudnyttelse

At blandeprincippet har betydning, ser han bekræftet i fodereffektiviteten i besætningen. I Kvægnøglen fra Heden & Fjorden ligger bedriften på førstepladsen med en foderudnyttelse, inklusiv goldkøerne, på 87 procent. Gennemsnittet i området er 82 procent. Hos de malkende køer ligger foderudnyttelsen på 90 - 95 procent.

Begge dele kan blandt andet tilskrives blandeprincippet, mener Martin Jeppesen men understreger, at også andre faktorer har betydning.

Besætningen tæller i alt 650 køer. Kvierne, som der er 760 af på grund af brug af kønssorteret sæd, er opstaldet på en anden ejendom.

Det betyder, at foruden de to læs til de malkende køer, skal der også laves en blanding til kvierne og en til de 70 goldkøer.

Også her er der fordele ved en padleblander, mener Martin Jeppesen.

"Padleblanderen laver den samme blanding, uanset om der er tale om 10 eller 40 kubikmeter, hvorimod en vertikalblander helst skal være 60 procent fyldt for at fungere optimalt. Det har betydning, når vi laver den lille blanding til goldkøerne," siger Martin Jeppesen.

I alt fodres der 1.430 dyr i besætningen, og det tager med læsning og blanding maksimalt to timer.

Forstærket konstruktion

Den store padleblander, Nolan 40 Feeder, er udviklet på baggrund af flere forespørgsler på padleblandere i denne størrelse, oplyser salgskonsulent Henrik Sloth, Nolan.

Blanderen, der er 3,20 m høj, er en forstærket konstruktion, og det er især transmissionen ¿ både gear og kædehjul, der er kraftigere konstrueret, siger Henrik Sloth.

Vognen er to-akslet, hvilket sparer hydraulikslanger til tvangsstyring, og i forhold til den gamle vogn er den udstyret med en større centreret udfodringsluge for at sikre, at udfodringen ikke tager længere tid.

Det er heller ikke tilfældet. Faktisk er den hurtigere at udfodre med end den gamle 32 m3 vogn, ligesom den også er lige så let at trække med traktoren, konstaterer Martin Jeppesen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle