WelFur-afprøvning i Danmark

Dansk Pelsdyravlerforening har stor fokus på dyrevelfærden både på danske og udenlandske farme og deltager derfor aktivt i et fælles projekt om måling og vurdering af velfærden på de europæiske pelsdyrfarme.

Projektet hedder WelFur. Det bygger på samme principper, som det tilsvarende EU-velfærdsprogram for kvæg, svin og fjerkræ, kaldet ”Welfare Quality”.

Målemetoden i WelFur-systemet bygger på mange års pelsdyrforskning, hvorfra anerkendte pelsdyrforskere nu har udvalgt de kriterier, der bedst beskriver velfærden hos mink og ræve.

WelFur er således også et styringsværktøj, der giver avleren præcise oplysninger og anvisninger om evt. forbedringer på farmen – til gavn for dyrenes velfærd og driftsresultatet.

Skal ud i hele Europa

WelFur-projektet drives i fællesskab af de europæiske avlerorganisationer med Danmark og Finland som tovholdere for hhv. mink og ræv. På sigt skal det gerne bruges på alle europæiske farme og dermed bidrage til en fælles høj standard for hold af mink og ræve, samt være fagligt grundlag for lovgivning og kontrol i EU. Allerede nu er der også interesse for WelFur i lande uden for Europa, og det kan forhåbentlig udvikle sig til en faglig løftestang for god dyrevelfærd og lige konkurrencevilkår i alle producentlande.

Hele målesystemet er udførligt beskrevet i to faglige protokoller. Én for mink og én for ræve. I Danmark skal vi nu i gang med den praktiske afprøvning for mink i 2014 og 2015. Her har en række af danske avlere sagt ja til at være med helt i front ved afprøvningen af WelFur og dermed sikre, at programmet virker korrekt og efter hensigten i alle de sammenhænge, hvor det skal fungere.

Vi skal både teste de enkelte målepunkter (kriterier for velfærd) og vurderingen af dem for at sikre, at hele systemet er robust over for variationer, der findes mellem minkfarme. Målet er at vise, at de nyudviklede metoder kan bruges i praksis, og at de giver et reelt udtryk for velfærden på farmen hen over året. Uanset farmens størrelse, hal- og burtype, fodringsrutine osv.

Ret billede af dyrenes velfærd

En af fordelene ved WelFur er, at registreringerne giver et nuanceret og retvisende billede af dyrenes sundhed og velfærd på farmen. I modsætning til den nuværende kontrol, hvor der fokuseres mere på overholdelse af et stort antal formelle regler frem for dyrenes reelle velfærd.

Registreringerne er baseret på fakta fra den aktuelle farm og beregnes over tre besøg i løbet af et helt produktionsår (perioden januar-februar, maj-juni og oktober-november).

Der bliver målt og vurderet på punkter, hvor evt. forbedringer vil komme både minkene og avlerne til gode – både her og nu og på længere sigt. WelFur dokumenterer dyrenes velfærd på en måde, der er forståelig for det omgivende samfund, politikere, embedsmænd, meningsdannere og lægmænd i bred forstand.

Sidst, men ikke mindst, giver en god WelFur-score den enkelte avler solidt grundlag for med god samvittighed og stolthed at dokumentere høj dyrevelfærd på farmen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle