Aarhus: Pesticid i boringer årsag til forbud

L&F mener, at Aarhus er alt for unuanceret, når de vurderer pesticidfund.

Der er fundet sprøjtemidler eller nedbrydningsprodukter af godkendte midler over grænseværdien for drikkevand i 33 boringer (seks procent) omkring Aarhus. Det tal har Aarhus Kommune oplyst til Miljøstyrelsen senest i juni, og derfor vil den være på den sikre side og forbyde sprøjtemidler flere steder. Det er dog en alt for unuanceret tilgang, mener Landbrug & Fødevarer.

»De skærer alt over en kam. De fund kan ikke relateres til den nuværende regelrette brug af sprøjtemidler«, siger Nikolaj Ludvigsen, seniorkonsulent i L&F.

Nogle af fundene er midler, der ikke bruges i landbruget længere, men kun i haver og på golfbaner. Andre bruges ikke længere og har været forbudte i mange år, og så er der enkelte, for eksempel Bentazon, hvor man har ændret dosis og tidspunkter, så den nuværende brug ikke giver problemer for grundvandet, og hvor de henviser til 10 år gamle fund. Derfor hilser han det velkommen, at vejledningen, der er sendt i høring, fastslår, at fund af forbudte midler ikke i sig selv kan bruges som argument for, at landmænd skal stoppe med at sprøjte generelt.

Video: Sådan holder Michael styr på 800 køer og 13 malkerobotterKvæg 20. november · 11:17

»Det vil blot medføre store og helt unødige tab for de berørte landmænd, uden at kvaliteten af grundvandet bliver bedre«, siger Nikolaj Ludvigsen.

Hos Aarhus Kommune mener Eike Stubsgaard, Teknik og Miljø, at kommunen har sit på det tørre.

»Aarhus Kommunes gennemgang viser, at antallet af boringer med fund af både godkendte og tidligere godkendte pesticider er konstant over en årrække. Der er ingen tegn på, at stofferne forsvinder. Den udbredte forekomst af både tidligere godkendte og godkendte pesticider i de sårbare områder viser, at pesticiderne siver ned. Derfor er det nødvendigt med en særlig beskyttelse mod forurening med pesticider i de sårbare områder«, siger hun og tilføjer at landmænd skal have fuld erstatning for deres tab.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu