AC Farming: To landmænd har købt alle avlssvin

Konkursboet har solgt Duroc-avlsdyr for over fem mio. kr.

En besætning med 100 Duroc-avlssøer på kontrakt samt 130 andre Duroc-svin er solgt fra konkursboet efter AC Farming Kollund A/S.

Køberne er de to svineavlere Jørgen Skou, Avlscenter Trekanten, og Jørgen Rask, Avlscenter Kauergaard. De har købt besætningen i fællesskab.

Både Trekanten og Kauergaard er en del af det nye avlsselskab Danish Genetics, der opstod som en reaktion på en ændring af DanAvl-systemet, som en række avlere ikke kunne acceptere.

Salgsprisen for besætningen samt avlsdata er aftalt til godt 5,5 mio. kr., fremgår det af en aktindsigt i konkursboet efter AC Farming Kollund. Prisen kan ændres efter en nærmere optælling af antallet af dyr. Der kan også blive tale om andre reguleringer af prisen, blandt andet ud fra hvordan driften af besætningen er gået, i de måneder kuratoren for konkursboet har haft ansvar for driften.

Dyr til Danish Genetics

AC Farming købte Duroc-besætningen af Astrup Gods 1. juni i år og havde kontrakt om at levere dyr til Danish Genetics.

Det var planen, at besætningen skulle flytte ind i de nye stalde i Den Sorte Diamant i Riis, men byggeriet nåede ikke at blive færdiggjort inden AC Farming gik konkurs. Derfor står dyrene stadig i lejede stalde på Smakkerup Gods ved Kalundborg, hvor de også stod, da Astrup Gods ejede dyrene.

I første omgang blev AC Farming Kollund A/S ikke erklæret konkurs men under rekonstruktion. Kuratorerne håbede, at et avls- og opformeringssamarbejde med Danish Genetics kunne videreføres og sælges sammen med nogle af Kollunds svin.

Men kuratorerne droppede den mulighed og erklærede selskabet konkurs, da en retssag anlagt af Landbrug & Fødevarer mod deltagerne i Danish Genetics, herunder AC Farming, såede tvivl, om det er lovligt for besætningerne at deltage i avls- og opformeringsarbejde i regi af Danish Genetics.

Retssagen er ikke afgjort endnu.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle